Den första september togs första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende i Ensta, i Botkyrka kommun. Moelven Byggmodul AB har fått uppdraget att som totalentreprenör uppföra byggnaden som omfattar 60 lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Moelven har god erfarenhet av denna typ av komplexa byggprojekt och har byggt ett antal äldreboenden genom åren. Det är en typ av byggnad som passar mycket bra att utföra i trämodulsystem tack vare sin upprepande struktur av boenderum i samma storlek och på så sätt hålls kostnaderna nere utan att ge avkall på kvalitet och funktion.

Det här är en typ av byggnad som passar perfekt att utföra i trämodulsystem.

Tomas Augustsson ansvarig säljare, Moelven Byggmodul AB

Vård- och omsorgsboendet är en fyravåningsbyggnad med en bruksarea på 5193 kvm, med en fasadpanel i åldersbeständig brandimpregnerad Thermofuru från Moelven Wood. Projektet kommer att uppföras med kvalitativa material, estetiskt tilltalande och med en känsla av hemmiljö. Enkla rumssamband, korta korridorer och generösa ljusinsläpp eftersträvas också. 

Spadtag_botkyrka_600x381.jpg

– Ensta vård- och omsorgsboende är kommunens första egna modulbygge för ett vård- och omsorgsboende och vi ser fram emot att få ett funktionellt och hållbart hus där boende, besökare och personal kan trivas, säger Stefan Dayne (KD), teknik- och fastighetsnämndens ordförande.  

De tre översta våningarna rymmer de totalt 60 st boenderummen om 30 kvadratmeter vardera och avdelningsvisa kök, vardagsrum och matsal, samt funktioner såsom expedition, personaltoalett, sköljrum och förråd och gemensam tvättstuga på varje våning. I bottenvåningen finns gemensamma samlingssalar samt administrativa funktioner såsom chefskontor, mötesrum och expeditioner för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, personalrum och omklädningsrum.

Brotorps vård- och omsorgsboende beräknas vara klart för inflytt i början av 2024.