The Explorer i Åkersberga

Förskola för utforskare

Åkersberga förskola
Åkerberga2

Energisnålt förskolebygge

För att få ner byggnadens energiåtgång har man valt att titta på bland annat energikällor samt valt fönster och andra byggelement med bättre U-värde. Byggnadens primärenergital ligger i nivå med Miljöbyggnad silver 3.0.

Förskolan, som är en L-formad byggnad i två plan, är på 1618 kvadratmeter och rymmer ca 160 barn. Byggnadens utsida har försetts med målad träpanel i två färger. För att skapa en dynamik i fasaden har man varierande använt omvänd och rättvänd lockläktpanel.

Minska utsläpp med modulbyggnad

Bygger man i moduler av trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt. Trä binder koldioxid, och byggande i trä hjälper till att lösa klimatkrisen. Dessutom visar forskning att träbyggnader ger ett gott inneklimat.

Projektfakta

I Österåker utanför Åkersberga har Moelven Byggmodul byggt en ny förskola åt byggföretaget Oljibe. Beställaren stod för markarbeten och skolgård emedan krypgrund och bergvärme-anläggning ingick i leveransen från Moelven.

BYGGNADSTYP:

Förskola i två plan 

PLATS:

Åkersberga, Österåker.

STORLEK:

BTA 1618 m²

FASAD:

Träfasad med lockpanel

FÄRDIGSTÄLLT: 

2020

BYGGHERRE:

Evolv Property

ARKITEKT: 

Total Arkitektur och Urbanism AB

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13