The Explorer i Åkersberga

Förskola för utforskare

Åkersberga förskola
Åkerberga2

Energisnålt förskolebygge

För att få ner byggnadens energiåtgång har man valt att titta på bland annat energikällor samt valt fönster och andra byggelement med bättre U-värde. Byggnadens primärenergital ligger i nivå med Miljöbyggnad silver 3.0.

Förskolan, som är en L-formad byggnad i två plan, är på 1618 kvadratmeter och rymmer ca 160 barn. Byggnadens utsida har försetts med målad träpanel i två färger. För att skapa en dynamik i fasaden har man varierande använt omvänd och rättvänd lockläktpanel.

Visste du att... Moelven Byggmodul AB är på topp 5 bland Modul-leverantörer av Skolor och Förskolor i Sverige? "Den samlade erfarenheten hos Moelven ByggModul Ab ´s organisation är väl sammansatt med lång och god erfarenhet av liknande projekt." - Akademiska Hus

Projektfakta

I Österåker utanför Åkersberga har Moelven Byggmodul byggt en ny förskola åt byggföretaget Oljibe. Beställaren stod för markarbeten och skolgård emedan krypgrund och bergvärme-anläggning ingick i leveransen från Moelven.

BYGGNADSTYP:

Förskola i två plan 

PLATS:

Åkersberga, Österåker.

STORLEK:

BTA 1618 m²

FASAD:

Träfasad med lockpanel

FÄRDIGSTÄLLT: 

2020

BYGGHERRE:

Evolv Property

ARKITEKT: 

Total Arkitektur och Urbanism AB

Skog modulbyggnation

Hållbart i flera dimensioner

Med industriell modulproduktion erbjuder Moelven Byggmodul en hållbar produkt i flera dimensioner. Jämfört med tradionella byggsystem erhålls:

check@1x.png   Minskade utsläpp

check@1x.png   Hög utnyttjandegrad av lagervolym

check@1x.png   Väderskyddad byggnation

check@1x.png   Bättre arbetsmiljö

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Andra referensprojekt:

Kontakta oss

Nilsson, Johan
Johan Nilsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 57 30
Augustsson, Tomas
Tomas Augustsson Säljare Projekt Moelven Byggmodul AB +46 10 122 58 13

Ta del av våra senaste nyheter

#framtidenbyggsiträ #byggmodul #kostnadseffektivabyggnader #arktitektur

Prenumerera på nyhetsbrev från Moelven Byggmodul

Registrera dig