Vi kallar Finansparken vår vackraste träbyggnad, men det mest spektakulära med den gigantiska byggnaden kan inte ses med blotta ögat. Det är känslan du får när du går in genom dörrarna. Träet kan nämligen påverka både inomhustemperaturen, luftfuktigheten och akustiken i byggnaden, och få oss att sänka axlarna och må bra.

Finansparken är fylld med Moelvens produkter. Moelven Limtre har levererat den bärande träkonstruktionen, medan Moelven Modus har stått för ribbtak och inredningslösningar. Finansparken är ett av de största projekten som företagen har haft, med unika krav på möbelfinish på träet, arkitektur, byggtid och byggmetod.

 

Följ med in i Finansparken

×

Foto: Sindre Ellingsen

Byggherren är nöjd

- Som byggherre för Finansparken är jag särskilt nöjd med valet vi gjorde om att bygga i trä. Träet tillför med sina hygroskopiska egenskaper en extra dimension till inomhusklimatet, där det tar upp fuktighet när luftfuktigheten är hög och avger fukt när luftfuktigheten är låg. Dessutom uppfattas träet som varmt och vänligt. Vi blev också fascinerade av hur bra akustiken är i byggnaden. Här är det många lösningar som spelar in och ribbtaket med akustikduk över är en viktig del. Under invigningen hade vi en föreställning av Stavanger Symfoniorkester, och jag tror också att det var mycket nöjda med förhållandena.

Else Marie Jonsson, VD för Finansparken Bjergsted AS

 

Hur upplevs en byggnad i trä när man inte kan se?

Finansparken är visuellt spektakulär, men hur upplevs byggnaden av någon som inte kan se?

Träbyggnader är inte bara vackra att se på, de bär också på en god upplevelse. Följ med Eline, som är blind, in i vår vackraste träbyggnad, Finansparken.

 

Frågor och svar om Finansparken

Finansparken är SpareBank 1 SR-Banks nya huvudkontor i Bjergsted strax utanför Stavangers centrum. Med en total yta på drygt 22 000 kvadratmeter, fördelat på sju våningar över marknivå och tre under, rymmer byggnaden 650 anställda.

Byggnaden invigdes den 29 november 2019.

Moelven Limtre har levererat den bärande konstruktionen i trä till Finansparken. 1100 kubikmeter limträ i gran och 600 kubikmeter balkar i bok utgör pelarna och balkarna, medan 1900 kubikmeter massivträ har använts i träkonstruktionen för byggnadens fasad. Moelven Limtre har även levererat trätrapporna till byggnaden.

Moelven Modus har levererat 7900 kvadratmeter ribbtak till Finansparken, samt interiörlösningar i form av systemväggar, glasväggar, tysta rum och trädörrar.

Finansparken Bjergsted är byggherre, medan Veidekke Entreprenør AS ärr totalentreprenör. Helen & Hard och Saaha AS har ritat byggnaden. Moelven Limtre AS och Moelven Modus AS är underentreprenörer och leverantörer.

Finansparken uppfyller kraven för att certifieras som en BREEAM-NOR Outstanding-byggnad, som den sjätte i Norge hittills. Det är den högsta nivån för miljöcertifiering av byggnader i Norge. Nya byggnader uppfyller strikta krav på energi, miljö och kvalitet.

I en BREEAM-NOR-certifiering får byggnaden ett betyg för sin miljöprestanda baserat på områden som energianvändning, inomhusklimat, närhet till offentlig kommunikation, materialval och avfallshantering.

Skogen är en del av det naturliga kolkretsloppet och genom fotosyntesen lagrar träden stora mängder koldioxid (CO2) från atmosfären. När ett träd fälls och används som byggnadsmaterial i t.ex. Finansparken, fortsätter det att lagra CO2 under byggnadens hela livslängd. Produktionen av träprodukter kräver också lite fossil energi och bidrar därför till mindre utsläpp av växthusgaser än icke-förnybara material.

När vi bygger och inreder med trä får vi också en mängd hälsofördelar på köpet. Träet påverkar inte bara inomhustemperaturen, luftfuktigheten och akustiken i rummet. Det har också många psykologiska effekter.

Läs mer om trä och hälsa.

 

Jämfört med andra projekt som jag varit del av är detta speciellt.

Åge Holmestad Projektledare, Moelven Limtre

 

Projektledare Åge Holmestad på Moelven Limtre förklarar vad som är unikt med Finansparken.

 

Det verkar nästan som att vi för in naturen i själva byggnaden.

Robert Vollen Regionchef, Moelven Modus

 

Regionchef Robert Vollen på Moelven Modus förklarar varför det har varit så speciellt att vara delaktig i byggandet av Finansparken.