Stress kan få oss att tappa koncentrationen, bli mindre produktiva och till och med göra oss sjuka. Genom att omge oss med naturliga element hjälper vi kroppen att slappna av.

I en allt mer hektisk vardag är det lätt att känna sig stressad. När arbetsuppgifterna hopar sig, e-posten ramlar in, familjelivet måste fungera, trafiken står stilla och svårhanterliga situationer uppstår kan det snabbt börja koka i huvudet. Då är det viktigt att omgivningen bidrar till vårt välmående och inte bygger på stressen ytterligare. 

- Inomhusklimatet betyder mycket för människor. Det påverkar hur vi mår och måste därför tas på allvar, säger Anders Q. Nyrud, professor vid fakulteten för miljövetenskap och naturförvaltning vid Norges miljö- och biotekniska universitet (NMBU).

LÄS OCKSÅ: Innerpanel för vägg och tak

Omgivningen kan ge hälsofördelar

När vi bygger och inreder med trä får vi en mängd hälsofördelar på köpet. Träet påverkar inte bara inomhustemperaturen, luftfuktigheten och akustiken i rummet. Det har också flera psykologiska effekter.

Undersökningar har visat att vi upplever högre välbefinnande och mindre smärta när vi vistas i naturen eller omger oss med naturliga element. Vi kan också få lägre blodtryck och bli mindre stressade. Stress är inte bara negativt i sig självt, utan är också en bidragande orsak till många andra hälsoproblem som depression, nedsatt immunförsvar och sämre allmäntillstånd.

Arbetsplatsens utformning kan ha stor inverkan på hur produktiva och effektiva vi är, samt för hur ofta vi är sjuka. I skolan betyder klassrummet mycket för elevernas koncentration och inlärning. Sovrummet kan avgöra hur bra vi sover, och vårdinrättningens utformning kan påverka vårt tillfrisknande. Vår omgivning påverkar oss hela dygnet, och genom att omge oss med naturinslag som växter och trämaterial samt naturligt ljus och utsikt mot naturen kan vi må bättre.

- Människan har levt länge i naturen och är predisponerad för att både tycka om den och tolka den, säger Anders Q. Nyrud.

- Människan har levt länge i naturen och är inställd för att både tycka om den och tolka den, säger Anders Q. Nyrud. Foto: iStock

Hjälper oss att koppla av

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Genom att ta med oss naturen in får vi en rad hälsofördelar. Men varför har naturen en sådan effekt på oss?

- Människan har levt länge i naturen och är inställd för att både tycka om den och tolka den. Trä gör miljön runtomkring oss mer naturlig, säger Anders Q. Nyrud, professor vid fakulteten för miljövetenskap och naturförvaltning vid Norges miljö- och biotekniska universitet (NMBU).

Han säger att trämaterial kan ge oss en positiv distraktion.

- Trästrukturens mönster är så komplext att vi kan ägna tid åt att studera det, men inte så utmanande att vi blir trötta. Det ger oss möjlighet att koppla bort smärtan eller glömma att vi är stressade. Dessutom uppfattar vi ofta träytornas färger som varma och positiva, säger Nyrud.

LÄS OCKSÅ: Massiva trägolv ger rummet karaktär

Trä och hälsa

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Se till att omge dig med material som gör att du mår så bra som möjligt.

Läs mer

Källor

  • Aslaksen, Bringslimark och Nyrud. 2012. Utforming av helseinstitusjoner i et miljøpsykologisk perspektiv.
  • Augustin och Fell. 2015. Wood as a Restorative Material in Healthcare Environments.
  • Burnard och Kutnar. 2015. Wood and human stress in the built indoor environment: a review.
  • Nyrud och Bringslimark. 2009. Is interior wood use psychologically beneficial? A review of psychological responses towards wood.