Vi peppras med ljud dygnet runt. God akustik påverkar därför hur du mår.

Föreställ dig ett öppet kontorslandskap med kollegor som diskuterar, skrivare som låter, fläktar som susar och telefoner som ringer. Trafiken svischar förbi utanför ditt sovrumsfönster. Ett klassrum fullt av entusiastiska elever. Akustik är ett område som det kan vara dyrt att inte ta på allvar.

- En alltför hög ljudnivå gör oss i princip oroliga, eftersom hörseln i grunden är till för att varna för faror. I den moderna världen gör det oss stressade, säger ljuddoktor Halvor Berg i Glava.

När vi är stressade kan vi bli oroliga, tappa koncentrationen, få huvudvärk, högre puls och sova sämre. I värsta fall kan bullret påverka hälsan.

Vår hörsel passar bäst i skogen

Buller definieras som oönskat ljud och kan upplevas som mycket besvärande. I ett rum med lång efterklang och dålig akustik kan ljudet snabbt förvandlas till buller.

- Våra sinnen är inte anpassade till den vardag vi lever i. Hörseln är skapad för det liv människan en gång levde utomhus och har inte utvecklats så att den ”förstår” inomhusakustik, förklarar Berg.

Han tror att den mest naturliga platsen att vistas på rent ljudmässigt är skogen.

- Ute i skogen finns det inga ljudreflektioner ovanifrån, eftersom ljudet försvinner upp i luften. Därför monteras ofta akustiska innertak i ett rum för att efterlikna hur ljudet försvinner utomhus. Genom att begränsa klangen i ett rum kan vi i större utsträckning höra direktljudet från t.ex. en lärare. Då blir det lättare för hjärnan att bearbeta ljudet än om den ska behandla ljud som reflekteras från hårda ytor och passerar öronen hundratals gånger.

LÄS OCKSÅ: Bättre hälsa med träpaneler i ditt hem

Ta med naturen hem

Genom att ta med naturen hem och inreda med trä får du flera av skogens hälsofördelar med på köpet. Det gäller även akustik.

- Trä har en viss ljudabsorption i materialet, vilket ger mindre återklang än t.ex. i ett stenhus, säger Lars Strand, seniorrådgivare hos Brekke & Strand Akustikk AS.

I rum där det lätt kan vara en hög ljudnivå, som på kontoret, kan Moelvens Eco Panel förbättra akustiken.

I rum där det lätt kan vara en hög ljudnivå, som på kontoret, kan Moelvens Eco Panel förbättra akustiken. Här från Finansparken i Stavanger. Foto: Sindre Ellingsen

Universell design gäller även för ljud

Buller kan vara tröttsamt och sänka koncentrationsförmågan och uppmärksamheten. Enligt Arbeidstilsynet kan det i värsta fall vara skadligt. Buller kan ge upphov till högre blodtryck och påverka hjärt- och kärlsystemet.

- Alla miljöer där människor vistas ska ha god akustik avsedd för miljöns faktiska ändamål. Det är särskilt viktigt på skolor, kontor och inte minst i sjukvårdsbyggnader. Man ska också komma ihåg att universell design också gäller för ljud, så att personer med hörselutmaningar kan delta i samhället på samma villkor som de som hör, säger Berg.

Trä och hälsa

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Se till att omge dig med material som gör att du mår så bra som möjligt.

Läs mer