1960 började vi bygga systemväggar för att kunna skapa flexibla rum i kontor med vitt skilda förutsättningar. Det gör vi fortfarande. Våra flexibla och hållbara rumslösningar för moderna kontor är vägen framåt. Vi gör kvalitativa rum för människor att mötas i.

Tid Miljö Pengar

Moelven Modus brinner för att skapa funktionella och energivande rumslösningar för dagens och morgondagens företag och organisationer. I varje projekt vi tar oss an strävar vi alltid efter att se till att vi hushåller med tid, miljö och pengar. 

Våra flexibla väggsystem

Våra produkter och lösningar är mycket flexibla. Det måste de vara då våra kunder idag upplever fler och snabbare förändringar än någonsin förut. Även ett kontor måste kunna förändras med sin organisation.

Våra systemlösningar skulle kunna jämföras med ett legobygge – de är enkla att konstruera, skapa, bygga om och bygga till. Vi har idag lösningar som uppfyller dagens höga brandkrav och ljudkrav.

Vårt Multi Room tar det hela enda ett steg längre – ett färdigt rum att placera där det passar bäst just nu. Det går till och med att hyra om behovet är tillfälligt. 

Kretsloppsanpassat - cirkulär ekonomi i praktiken

Byggbranschen står idag för 70 procent av all resursförbrukning. Tillsammans med branschens aktörer verkar vi för att allt material nyttjas till sin fulla potential.
Det är därför vi har väggsystem som kan demonteras och återmonteras om och om igen.

Alla våra byggsystem är kretsloppsanpassade och miljödeklarerade.

Med Moelven Modus VR/Arkitekttjänst kan vi tillsammans bygga upp Ditt kontor i en digital miljö så Du kan besöka kontoret innan vi bygger det.

En hållbar förändring

Vårt mål är att förändra branschen inifrån - för miljöns skull.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Systeminredningsloopen

För en hållbar utveckling av både byggbransch och nordiska arbetsplatser i framkant.

Systeminredningsloop_SE_2020_05_13.jpg

 

 

Moelven Modus levererar en komplett lösning och komplett pris. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som krävs för att lyckas med ett projekt.

Vi tänker alltid på hela projektets framgång med den lösning vi erbjuder.
Som kund får Du alltid en tydlig offert på hela projektet.

Vi har egen måttagning på plats, egen projektledare och arbetar alltid med egen mottagningskontroll av allt material.

Vi vet att alla lokaler byggs om. Varje gång Du gör anpassningar i en lokal med systeminredning/systemväggar gör Du miljövinster. 

Med vår egen arkitekttjänst projektet enkelt och Du kan få alla typer av visualiseringar innan genomförande. 

Med den digitala tvillingen har Du alltid tillgång till riktiga ritningar på det vi byggt vilket möjliggör materialåterbruk på ett enkelt sätt.

Genom BIM kan Du som arkitekt bygga upp väggar som sedan laddas med olika komponenter. Fördelen med att rita i 3D handlar bland annat om att antal fel och missförstånd minskar. Vi tillhandahåller objekt i pdf, dwg, CAD och BIM för att bidra till att snabba upp och effektiviserar arkitektens arbete. 

3D ger fördelar - En fördel att kunna se dörrar, väggar, fönster och dess beståndsdelar i 3D innan bygget startar. Det leder till en effektivare projektering men också en enklare byggprocess. 

I ett bygge kan det finnas väldig många olika väggtyper. Modus hjälper arkitekter att minska ner antalet väggtyper genom att vi utöver de digitala objekten stöttar i projektering.


Industriellt byggande

Vi arbetar med industriellt byggande. Vårt arbetssätt grundar sig på prefabricerade väggsystem och det vi kallar Modusmetoden. Det innebär att väggdelarna anländer färdigytbehandlade och klara för montage som utförs av egna montörer. Metoden är utvecklad tillsammans med våra kunder för att både fastighetsägare och hyresgäst ska få uppleva nyttan av att bygga industriellt med av med avseende på tid, miljö och ekonomi.

 

Fakta om oss

Alla våra kunder och samarbetspartners ska uppleva att Moelven Modus erbjuder unika värden.

Vi utvecklar, producerar, monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader.

Vi vänder oss till brukare/hyresgäster i kommersiella lokaler, privata och offentliga fastighetsägare och förvaltare.

Moelven Modus har c:a 170 anställda och drivs decentraliserat med sex lokala avdelningar. Avdelningskontoren tar hand om försäljning, projektledning och montering i sina distrikt.

Vår produktionsenhet finns i Hulån.

Moelven Modus omsättning 2019 var 303 MSEK. 

Detaljerad framställning av bolagets ekonomiska situation framgår av årsberättelse för Moelven Modus AB med bokföring.