1960 började vi bygga systemväggar för att kunna skapa flexibla rum i kontor med vitt skilda förutsättningar. Det gör vi fortfarande. Våra flexibla och hållbara rumslösningar för moderna kontor är vägen framåt. Vi gör kvalitativa rum för människor att mötas i.

 

Flexibilbla kontorslösningar

Våra produkter och lösningar är mycket flexibla. Det måste de vara då våra kunder idag upplever fler och snabbare förändringar än någonsin förut. Och även ett kontor måste kunna förändras med sin organisation.

Våra systemlösningar skulle kunna jämföras med ett legobygge – de är enkla att konstruera, skapa, bygga om och bygga till.

Vårt Multi Room tar det hela enda ett steg längre – ett färdigt rum att placera där det passar bäst just nu. Det går till och med att hyra om behovet är tillfälligt. 

 

Kretsloppsanpassade byggsystem

Byggbranschen står för 70 procent av all resursförbrukning. Vi vill att branschen tänker till så att denna siffra minskar. Det är därför våra systemväggar kan demonteras och återmonteras om och om igen.

Alla våra byggsystem är kretsloppsanpassade och miljödeklarerade.

 

En hållbar förändring

Vårt mål är att förändra branschen inifrån - för miljöns skull.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Industriellt byggande

Vi arbetar med industriellt byggande. Vårt arbetssätt grundar sig på prefabricerade väggsystem och det vi kallar Modusmetoden. Det innebär att väggdelarna anländer färdigytbehandlade och klara för montage som utförs av egna montörer. Metoden är utvecklad tillsammans med våra kunder för att både fastighetsägare och hyresgäst ska få uppleva nyttan av att bygga industriellt med av med avseende på tid, miljö och ekonomi.

 

Fakta om oss

Alla våra kunder och samarbetspartners ska uppleva att Moelven Modus erbjuder unika värden.

Vi utvecklar, producerar, monterar hållbara och effektiva rumslösningar för kommersiella byggnader.

Vi vänder oss till brukare/hyresgäster i kommersiella lokaler, privata och offentliga fastighetsägare och förvaltare.

Moelven Modus har över 464 anställda och drivs decentraliserat med arton lokala avdelningar. Verksamheten är landsomfattande i Sverige och Norge och omfattar alla län och fylken. Avdelningskontoren tar hand om försäljning, projektledning och montering i sina distrikt.

I Norge har vi kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord, Fredrikstad, Oslo och Hamar. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Örebro, Norrköping, Göteborg och Malmö.

Våra produktionsenheter finns i Jessheim i Norge samt i Kumla och Hulån i Sverige.

Huvudkontoret ligger i Jessheim i Norge. Här har vi samlat funktioner som marknad, ekonomi, IT, personal, inköp, produktutveckling, kvalitet, HMS och logistik. I Örebro har vi också funktioner som omfattar ekonomi, personal och inköp.

Moelven Modus har en omsättning på cirka 805 MNOK. Bolaget är väldigt solitt med ett totalkapital på cirka 299 MNOK och ett aktiekapital på 26 MNOK.

Detaljerad framställning av bolagets ekonomiska situation framgår av årsberättelse för Moelven Modus AS och Moelven Modus AB med bokföring.