Trä kan fungera som en naturlig ventilationsanläggning genom att reglera luftfuktigheten och inomhustemperaturen. Det sparar energi.

- Inomhusklimatet betyder mycket för människor. Det påverkar hur vi mår och måste tas på allvar, säger Anders Q. Nyrud.

Han är professor vid fakulteten för miljövetenskap och naturförvaltning vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) och har studerat hur användning av trä kan påverka människor och inomhusmiljön. Vi tillbringar cirka 90 procent av våra liv inomhus och vilka material vi omger oss med kan alltså ha stor påverkan på hur vi mår.

Trä reglerar temperatur och fukt

Trä är ett levande material som andas och kan påverka den fysiska inomhusmiljön samt vår upplevelse. När vi omger oss med trä, i likhet med andra levande material, kan vi känna välbefinnande, mindre stress och mindre smärta. Användning av trä i inomhusmiljön kan också påverka ljuset och akustiken i rummet, liksom temperaturen och luftfuktigheten.

- Ett träd är skapat för att transportera fukt. När vi hugger ner det behåller träet samma fukttransportegenskaper som när det var i skogen, förklarar Nyrud.

Det innebär att när vi bygger eller inreder med trä kan materialet bidra till att reglera luftfuktigheten och därmed också inomhustemperaturen. Med växlande årstider och väderförhållanden varierar inomhusklimatet i din bostad. När träet absorberar fukt, frigörs energi och sålunda höjs inomhustemperaturen, medan temperaturen sjunker när fukten avdunstar från träet.

Läs mer om våra interiörpaneler här

 Inomhusklimatet påverkar hur vi mår och betyder mycket för människor.

Inomhusklimatet påverkar hur vi mår och betyder mycket för människor. Foto: Einar Breen

Kan spara energi

Eftersom trä reglerar luftfuktigheten och inomhustemperaturen kan det påverka hur mycket energi ditt hus förbrukar.

- Vi använder mycket energi för att transportera fukt ut från byggnader. Genom att utnyttja träets inneboende egenskaper som gör det till en naturlig ”ventilationsanläggning” kan man spara energi, säger Nyrud.

Han påpekar också att trämaterial känns varmt när man vidrör det. Trä leder inte värme på samma sätt som t.ex. metall gör. När vi tar på metall kommer materialet snabbt att transportera bort värmen från handen, medan samma process sker långsammare när vi är i kontakt med trä.

- När vi omger oss med ytor av trä klarar vi lite lägre inomhustemperatur än vad vi gör med andra material, säger Nyrud.

Läs mer om bättre hälsa med träpaneler i ditt hem

Människor föredrar träytor

Trä har en bra isolerande förmåga tack vare den luftiga strukturen och leder därmed inte bort värme lika lätt som vissa andra material. Det kan vara en av orsakerna till resultatet i dr Shida Satoshis studie.

Under en längre tid observerade och studerade professorn vid University of Tokyo var människor valde att sätta sig. Det visade sig att de oftare satte sig på ytor av trä än på plast-, metall- eller cementytor. Det gällde under alla årstider, men särskilt på vintern.

 

Trä och hälsa

Vi tillbringar cirka 90 procent av livet inomhus. Se till att omge dig med material som gör att du mår så bra som möjligt.

Läs mer

 

Källor

  • Augustin och Fell. 2015. Wood as a Restorative Material in Healthcare Environments.
  • D. Kraniotis, K. Nore, C. Brückner och A. Q. Nyrud. 2015. Thermography measurements and latent heat documentation of Norwegian spruce (Picea abies) exposed to dynamic indoor climate.