Nyhetsarkiv

Filtrera
Ahmed Nasrullah

Stort intresse för Moelvens digitaliseringsresa

I samtal om digitalisering är det kanske inte sågverksbranschen de flesta tänker på i första hand. Men Moelvens digitaliseringsresa väcker nyfikenhet.

Läs mer

Hör Tjalling Chaudron berätta mer om projektet 100% fossilfritt

Tjalling Chaudron är produktutvecklare i Moelven och Moelvens representant i projektet 100% fossilfritt, ett projekt som drivs tillsammans med RISE, Stora Enso och IsoTimber. Hör honom själv berätta mer om varför projekt som det är är viktiga och vad lignin faktiskt är.

Läs mer

Ett fossilfritt alternativ att räkna med

Hur började utvecklingen av Stora Ensos fossilfria lim, NeoLigno® och vad innebar ett besök hos Moelven Vänerply för projektet 100% forssilfritts framdrift?

Läs mer
Fossilfritt lim

Vägen till det fossilfria huset

Under fyra år ska Moelven tillsammans med RISE, Stora Enso och IsoTimber utveckla, testa och utvärdera möjligheterna att använda ett fossilfritt lim i plywood. Som Skandinaviens enda plywoodproducent är Moelven Vänerply en viktig spelare för att kunna testa konceptet på riktigt.

Läs mer
Sveriges första gaslastbil

Kan minska antalet turer med 20 procent

Transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp inom Moelven. För våra kunder ger färre och större transpor mer hållbara produkter. Utbyggnaden av infrastrukturen för modulbaserade fordonståg och tankning av biogas bidrar också till att göra Moelvens transporter mer hållbara.

Läs mer
3D-printad stol i biokomposit Foto: Natalie Greppi

3D-printad stol i biokomposit

Med sågspån från Moelven Notnäs Ransby, avdelning Ransby, kan man göra mycket. Malin Fleens stol är ett exempel på hur en spillprodukt kan förlänga sin livslängd genom att, med ny teknik och innovation, byta skepnad.

Läs mer
3D-printad kajak i biokomposit Foto: Paper Province

3D-printad kajak i biokomposit

Att hitta nya sätta att utveckla sina produkter och idéer var något som Pelle Stafshede anammade när han bestämde sig för att frångå traditionella tillverkningsmetoder och istället vände blicken mot additiv tillverkning - i biokomposit.

Läs mer
Sågspån från Moelven får nytt liv

Sågspån från Moelven får nytt liv

Att stötta nytänk och hitta nya sätt att ta tillvara restprodukter är två saker Moelven gärna bidrar till - The Wood Region är precis ett sådant projekt som gör det möjligt.

Läs mer
Digitala lösningar ska spara energi

Digitala lösningar ska spara energi

Varje år har Moelvens produktionsanläggningar i Sverige en energianvändning som motsvarar 22600 medelhushåll. Men vad används energin till?

Läs mer
Moelven Valåsen AB satsar stort

Moelven Valåsen AB ska bli ännu mer hållbart

Ny energicentral till en investering om 60 miljoner kronor ska göra Moelven Valåsen AB ännu mer hållbart, och de som jobbar med den dagliga driften är projektets viktigaste rådgivare.

Läs mer