Under 2,5 år ska Moelven tillsammans med RISE, Stora Enso och IsoTimber utveckla, testa och utvärdera möjligheterna att använda ett fossilfritt lim i plywood. Som Skandinaviens enda plywoodproducent är Moelven Vänerply en viktig spelare för att kunna testa konceptet på riktigt.

Med ett fossilfritt alternativ vill man minska klimatbelastningen och öka möjligheten att återvinna.

Hör personer från projektet berätta

Lim från skogen

Lignin ingår i alla växters cellväggar. Det är det ”klister” som håller ihop fibrerna och ger styrka, ju mer lignin desto hårdare blir växten.

Ett träd består av mellan 20-30 procent lignin. Det fungerar som ett slags bindemedel som håller samman fibrerna. I dag ses lignin som den näst största källan till förnybart kol. Och användningsområdena är många! 

Vad sägs om att kunna göra kolfiber, batterier, naturidentisk vanillin - och så klart lim och färger - av samma bas! Under lång tid har lignin betraktats som en restprodukt inom papper -och massaproduktion och har i stor grad används till förbränning. Men många år av forskning har nu gjort att man ser nya möjligheter som ger ligninet ett högre värde och en viktigare roll i den gröna omställningen. 

Lignin

Moelven Vänerply - en viktig del i utvecklingen

- Fossilfritt lim är definitivt ett steg i rätt riktning och tanken med att så mycket som möjligt av våra produkter ska komma från hållbara råvaror och minska vår miljöpåverkan är något jag verkligen gillar. Det är också naturligt att vi är med i hela utvecklingsprocessen så att vi kan industrialisera en ny komponent i vår plywood, säger George Peterson.

  • - Hållbarhet är högt på vår agenda inom Moelven och fossilfria byggvaror är precis det marknaden vill ha idag 

    Säger Magnus Ingves, vd Moelven Vänerply AB. 

 

Hållbarhet i Moelven

Genom att skydda naturresurser samt fokusera på människor, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster kommer Moelven att fortsätta bygga en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hållbarhet i Moelven