Dagens lim är till stor del baserade på komponenter med fossilt ursprung. Projektet 100% fossilfria byggskivor och byggelement, som Moelven deltagit i, har visat att ett ligninbaserat lim är ett fossilfritt alternativ att räkna med. Målet är att minska byggbranschens klimatavtryck. 

Under två och ett halvt års tid har projektet, bestående av Moelven, RISE, IsoTimber och Stora Enso, tillsammans arbetat för att framställa fossilfri plywood och fossilfria byggelement.

Hållbarhet är högt på vår agenda inom Moelven och fossilfria byggvaror är precis det marknaden vill ha idag

Magnus Ingves vd Moelven Vänerply AB

Testerna och utvärderingen av det ligninbaserade limmet har fallit väl ut. I projektet har man testat att skala upp tillverkningen av fossilfri plywood till pilotskala och fossilfria byggelement till industriell skala. Fossilfri plywood är fortsatt under utveckling och förhoppningen är att snart kunna presentera en plan för när en tillverkning kan starta. 

- Vi strävar alltid efter att göra våra produkter bättre och minska vårt klimatavtryck. Här har vi en möjlighet att kombinera skogsråvara på ett helt fantastiskt sätt och på så vis minska vårt klimatavtryck kopplat till bland annat CO2. Det goda resultatet som projektet påvisar lovar gott för framtiden, säger Tjalling Chaudron på Moelven.

Närbild fossilfri plywood

- Jag är oerhört glad och stolt över vad vi åstadkommit. Inte bara har vi bevisat att det går att tillverka högpresterande byggskivor och byggelement med ett fossilfritt lim, vi har även klarat de tuffa prestandakraven vid industriell tillverkning. Jag är extra stolt över NeoLigno, Stora Ensos fossilfria lim, som haft en nyckelroll i projektet, säger Sara Fäldt, Project Manager på Stora Enso. 

Hela värdekedjan

För forskningsinstitutet RISE var det avgörande att kunna samla hela värdekedjan i samarbetet. 


- När IsoTimber tog kontakt med oss och frågade efter alternativ för att göra byggelement fossilfria började vi se oss om. Vi upptäckte snabbt att Stora Enso precis i denna stund jobbade aktivt med en ny produkt som skulle kunna testas. Det vi behövde då var en tillverkare som också såg värdet i att utveckla sina produkter, det var då vi kontaktade Moelven. Tillsammans har vi hela kedjan, från limtillverkare till brukare av byggskivor, alla med en vilja att minska byggbranschens klimatavtryck, säger Magdalena Sterley på RISE.

Personer i plywood-fabrik


Projektet har även arbetat med produkternas cirkularitet och möjligheten att återvinna fossilfria byggelement har utvärderats med lovande resultat.   


- Det var värdefullt för oss att projektet lyckades tillverka OSB- och spånskivor i labbskala av ett biobaserat byggelement. Testet visar att en förlängd värdekedja borde vara möjlig. Det vill säga att råvarumaterialet kan nyttjas till ytterligare en funktion, en så kallad kaskadanvändning, efter det att byggelementen återbrukats, säger Janina Östling, hållbarhetsansvarig på IsoTimber.

Plywood

Vad är lignin?

Lignin är en organisk polymer som förekommer i alla landlevande växter så som träd. Lignin är ett naturligt bindemedel som håller ihop trädets beståndsdelar samt skyddar det mot nedbrytning.