I samtal om digitalisering är det kanske inte sågverksbranschen de flesta tänker på i första hand. Men Moelvens digitaliseringsresa väcker nyfikenhet.

Nyligen arrangerades den sista konferensen i EU-projektet Digiterri med temat: Best practices for digitalisation strategies in regions. Bland föredragarna fanns många kända inom området digitalisering. Så som Rene Von Schomberg, som bland annat jobbat som Teamleader Science Policy vid EU:s huvudkontor i Bryssel i snart 25 år, Mario Drobics, Head of Cooperative Digital Technologies i Österrike - och Ahmed Nasrullah för att dela erfarenheter kring Moelvens digitaliseringsresa. 

  • Det visar att Moevlen nu har ett industriellt sätt att angripa digitalisering och möjliggöra effekterna av det.

    Säger Ahmed Nasrullah, systemingenjör i Moelven


- Det känns stort att Moelven för andra gången blir inbjudna att prata digitalisering i ett sådant här sammanhang, säger Ahmed Nasrullah, systemingenjör hos Moelven. 
 
- Det var många forskare som kom fram och tyckte det var mycket spännande hur Moevlen har tagit lärdomarna från ett utvecklingsprojekt som Det digitala sågverket till att industrialisera digitaliseringen av verksamheten. 

Sticker ut i branschen

Det var vid ett besök på Moelven Valåsen i 2020 som Patrik Bångerius, innovationsrådgivare på Grants and innovation office vid Karlstads universitet, först kom i kontakt med Ahmed och det utvecklingsprojekt som går under namnet Det digitala sågverket. Ett möte som gjorde intryck och kom att leda till ett tips om att blicka mot sågverksbranschen även inom EU-projektet Digiterri. 


- Träbranschen är kanske inte är den första man tänker på när man pratar digitalisering men Moelven lyser igenom med sina digitaliseringssatningar i sågverksbranschen. Ahmed har dessutom en förmåga att enkelt beskriva hur digitalisering i praktiken faktiskt kan gå till. Han ser också i lite vidare perspektiv i sökandet efter svar som kan ta olika digitaliseringslösningar framåt något som gör det extra intressant att följa, säger Patrik Bångerius. 

Om Digiterri

Digiterri är ett Horizon 2020 projekt där tre regioner i tre europeiska länder har gått samman för att gemensamt ta fram visioner och handlingsplaner för en digital omställning utifrån var regions förutsättningar.