Transporter är en av de största källorna till koldioxidutsläpp inom Moelven. För våra kunder ger färre och större transpor mer hållbara produkter. Utbyggnaden av infrastrukturen för modulbaserade fordonståg och tankning av biogas bidrar också till att göra Moelvens transporter mer hållbara.

Efter sex års lobbying har Moelven och logistikchef Per Børke äntligen lyckats förverkliga drömmen om mer hållbara transporter med större lastbilar på de norska vägarna.

  • Vi gör ca 20 000 gränspasseringar varje år och med modulbaserade fordonståg kan de minskas till ca 16 000

    säger logistikchef Per Børke.

– I Sverige har vi kunnat köra med den här typen av bilar i många år. I Norge har processen för att tillåta modulsystem tagit väldigt lång tid, berättar Børke.

I december kunde han och resten av Moelvens transportteam äntligen fira att det blev tillåtet att köra modulbaserade fordonståg på en stor del av det viktigaste vägnätet, och

inte minst in och ut ur Moelvens anläggningar.

Kunskapsutbyte inom transportgruppen

Modulbaserade fordonståg är ett av de områden som den nyetablerade transportgruppen i Moelven arbetar med. Transportgruppen startades 2020 som ett led i arbetet med att samla och förbättra koncernens logistikverksamhet.

– Vi vet hur viktig logistiken är för att vi ska kunna minimera både utsläpp och kostnader. Därför är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan olika enheter och länder”, säger Børke.

  • Full fart mot en hållbar framtid

    Moelven ligger i framkant inom skogsindustrin och fokuserar på klimatvänlig biogas för att transportera virke och trävaror.

    Läs mer

Ramavtal en förutsättning för hållbara transporter

En av gruppens uppgifter är att ta fram ramavtal som gör transporterna mer hållbara och effektiva.

– Modulbaserade fordonståg är ett exempel. Utbyggnaden av tågterminaler och järnvägar är ett annat område. Ramavtalen påverkar hur effektivt och miljövänligt vi kan transportera våra varor. Därför är det viktigt att vi tydliggör vad vi behöver gentemot politiker och andra beslutsfattare, säger Børke.

Gruppen jobbar också med att definiera gemensamma krav för alla transportföretag Moelven anlitar, särskilt gällande HMS, hållbarhet och Code of Conduct.

– Vi arbetar enligt en nollvision mot skador, och det gäller även transportföretagen som kör åt oss. Därför är det viktigt att vi har en gemensam plattform att jobba från, säger Børke.