Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass, og vi skal sørge for at virksomheten og produktene våre ikke er til skade verken for mennesker, biologisk mangfold eller økosystemer.

Folkene våre er Moelvens viktigste ressurs. Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass, og vi skal sørge for at virksomheten og produktene våre ikke er til skade hverken for mennesker, biologisk mangfold eller økosystemer.

Moelvens policy

  • Moelven har en målsetning om null skader, og
    mener at alle skader kan forebygges.
  • Alle Moelvens ansatte skal gjennomføre HMS-opplæring.
  • Moelven skal ha aktive medarbeidere som tar eget ansvar, utvikler sin kompetanse og bidrar med engasjement i sin arbeidshverdag.
  • Moelven skal ha aktive ledere som kommuniserer og handler troverdig, fokuserer på resultat og som skaper forutsetninger for nytenkning og utvikling.

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft