Det som från början var ett primitivt sätt att bygga bodar och lösa tillfälliga lokalbehov har nu blivit en teknik väl lämpad för de flesta typer av byggnation.

Industriellt byggande innebär ett snabbare men ändå mer kontrollerat sätt att bygga på gentemot t.ex. ett traditionellt platsbygge. Kostnader och tider blir lättare att ha under kontroll och blir i slutändan vad man kommit överens om från början.

Miljövänligt byggande

Idag vid ett modernt byggande så är fokuset på ett miljövänligt utförande stort. Använder man sig av industriellt tillverkade moduler i träkonstruktion så blir detta en självklarhet. Utförandet kan också anpassas för att möta olika kravnivåer på miljöbyggnad som ställs av beställare och myndigheter.

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.

Minimera fuktskador

Tack vare att merparten av tillverkningen sker inomhus så blir problemen med fuktskador i samband med byggandet minimerat. Moelven har också ett väl beprövat kvalitetssystem för att undvika fuktproblem i samband med montage av moduler på byggplatsen.

Bild montage huddiksvalls sjukhus
Spela

Flexibla konceptlösningar med moduler

Bygga industriellt innebär att man bygger med beprövada standardiserade lösningar men där ändå flexibiliteten i utförande är stort. Konceptlösningar finns till olika typer av byggnader men där dörren är öppen för kreativitet. Det finns alla möjligheter att skapa efter eget huvud.

Flyttbar i framtiden

En helt naturlig stor fördel med att bygga med industriellt tillverkade moduler i träkonstruktion är att byggnaden alltid blir mer eller mindre flyttbar i framtiden. Detta kan vara t.ex. på en förskola som kanske bara behövs i 10 år en stadsdel eller ett kontor vid en industri där man i framtiden tänkt sig att bygga ut verksamheten med en verkstadshall på samma ställe.

Flyttbarheten kan redan i samband med projekteringen och tillverkningen av moduler göras så den blir mer enkel om man vet att flytt kommer ske efter en tid eller i en mer permanent lösningen om huset är tänkt att stå på samma plats i tid och evighet.