Industriellt byggande innebär ett snabbare men ändå mer kontrollerat sätt att bygga på gentemot traditionell platsbyggnation. På våra fabriker tillverkas trämodulerna väderskyddat och kvalitetssäkrat på moderniserade produktionslinor där vissa moment är robotiserade för hög effektivitet och precision, medan andra moment utförs handverksmässigt av välutbildad personal, såsom målning och kakelsättning. Som en bonus erbjuds vår personalen en bättre arbetsmiljö i och med fabrikstillverkningen: varmt, ljust och i ren, trädoftande luft! 

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.

Vi är stolta över att bygga klimatsmart i trä

Våra miljöcertifierade byggnader efterfrågas i allt högre utsträckning, där materialens miljöpåverkan godkänts, såsom Miljöbyggnad och Svanenmärkning. Vi erbjuder våra kunder klimatberäkningar för Miljöbyggnad Silver och Guld, och kan redan nu ta fram klimatdeklarationer, vilket på sikt kommer att bli lagkrav.

Miljövänligt byggande

Idag vid ett modernt byggande så är fokuset på ett miljövänligt utförande stort. Använder man sig av industriellt tillverkade moduler i träkonstruktion så blir detta en självklarhet. Utförandet kan också anpassas för att möta olika kravnivåer på miljöbyggnad som ställs av beställare och myndigheter.

Montage Sigtuna
Foto: Moelven

Flexibla konceptlösningar med moduler

Bygga industriellt innebär att man bygger med beprövade standardiserade lösningar men där ändå flexibiliteten i utförande är stort. Konceptlösningar finns till olika typer av byggnader men där dörren är öppen för kreativitet. Det finns alla möjligheter att skapa efter eget huvud.

Flyttbar i framtiden

En helt naturlig stor fördel med att bygga med industriellt tillverkade moduler i träkonstruktion är att byggnaden alltid blir mer eller mindre flyttbar i framtiden. Detta kan vara t.ex. på en förskola som kanske bara behövs i 10 år en stadsdel eller ett kontor vid en industri där man i framtiden tänkt sig att bygga ut verksamheten med en verkstadshall på samma ställe.

Flyttbarheten kan redan i samband med projekteringen och tillverkningen av moduler göras så den blir mer enkel om man vet att flytt kommer ske efter en tid eller i en mer permanent lösningen om huset är tänkt att stå på samma plats i tid och evighet.

Samma brandkrav oberoende val av byggsystem

Moelven har lång erfarenhet av att uppföra flervånings- och flerbostadshus med trästomme, och har därför även lång erfarenhet av att uppfylla de myndighetskrav som ställs.