Om skadorna är väderrelaterade, orsakade av insekter eller svamp avgör på vilket sätt vi hjälper dig med den skadade skogen. Även när på året skadan inträffat har betydelse för hur bråttom det är med att åtgärda skadan och minimera risken för ytterligare skador.

Några enkla råd om du drabbats av skogsskador

  1. Undersök i din skogbruksplan om det finns liknande områden där det finns risk att skogen blivit skadad. Besök även dessa för att bilda dig en uppfattning om skador/skaderisk.
  2. Prioritera vilka åtgärder du behöver göra för att minimera ytterligare skador.
  3. Kontakta gärna oss för ytterligare rådgivning om tillvägagångssätt. 

Kan vi ta emot din skadade skog?

Ett vanligt scenario när skog blir skadad är att det oftast är många skogsägare som blir drabbade samtidigt och behöver hjälp under samma period. Då det är omöjligt att vara på alla platser samtidigt tillämpar vi vid dessa tillfällen ett kösystem, så ju tidigare du ser skadan och tecknar avtal desto snabbare kan vi hjälpa dig.

Mottagningsmöjligheterna på industrin beror på när skadan upptäcks och när i skadefasen skogen avverkas. Tyvärr så upptäcks skadan oftast lite för sent. De redan skadade träden håller då en lägre kvalitet sett till sortimenten mtimmer och massaved. Däremot finns det ett sortiment som kallas brännved som klarar ganska stora kvalitetsnedsättningar.

Då vi har egen industri där du äger skog kommer vi alltid kunna vara behjälpliga, oftast är det tiden som är den begränsade faktorn.

Skador som kan drabba skogen