Vädret det senaste åren i kombination med hur vi skött våra skogar har gjort att granbarkborren ökat på bred front. Har du som skogsägare otur kan skadenivån i skogen fördubblas och i vissa områden kan de bli ännu mer omfattande skador.

Vad är granbarkborre?

Det finns många olika barkborrar i Sverige men vanligtvis så pratar man i skogsbruket om sextandad och åttatandad granbarkborre. Den sistnämnda är den som drabbar dig som skogsägare hårdast sett till ekonomisk skada då den främst ger sig på stora granar.

När ska man akta sig för granbarkborren? 

När temperaturen överstiger 18 °C svärmar granbarkborren och letar reda på granar som inte är så motståndskraftiga ("stressade granar"). Träd som befinner sig i stor risk för angrepp är redan skadad skog samt äldre granar som står på lite torrare marker. Men vi har även sett att yngre granar blivit angripna redan vid 40-50 års ålder.

Cirka 8-10 veckor efter svärming kan det återigen ske ytterligare svärmningar om förutsättningar är de rätta för granbarkborren. 

Visste du att granbarkborren

…kan flyga och förflytta sig upp till flera kilometer?

…kan övervintra i marken eller i den bark som finns kvar på granarna?

…kan locka till sig andra granbarkborrar genom att utsöndra ett doftämne?

…har förmågan att spåra upp stressade granar?

…ogillar doften av lövträd?