Moelven Skog är innehavare av FSC® spårbarhetscertifikat DNV-COC-000538. Moelven Skogs logolicenskod är FSC-C113012.

Har ni synpunkter eller klagomål på hur Moelven Skog AB hanterar och arbetar i förhållande till ovanstående certifikats standarder och regelverk, kontakta i första hand miljö- och kvalitetsansvarig.

I handläggnings- och administrativa frågor ska du få ett svar inom två (2) veckor. I frågor som rör fältmässiga områden får du svar inom två (2) månader. Moelven Skog AB informerar certifieraren DNV och FSC® Sverige om avvikelsen

Har du frågor som leverantör av skogsprodukter eller köpare av virkesråvara till industrin som är FSC-certifierad är du välkommen att kontakta oss på Moelven Skog.