Genom att skydda naturresurser samt fokusera på människor, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster kommer Moelven att fortsätta bygga en hållbar framtid i trä. Vårt övergripande mål är att både företaget och våra produkter ska vara klimatpositiva. Detta är vårt bidrag till att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Hur definierar Moelven hållbarhet?

Vad vi definierar som en hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det kan till exempel innebära att vi inte hugger fler träd än vi planterar, så att framtida generationers förmåga att bygga med trä är lika bra som vår.

Oversikt-SE.jpg

Baserat på FN:s hållbarhetsmål

Utgångspunkten för hela Moelvens hållbarhetsarbete är FN:s hållbarhetsmål. För att säkerställa att våra interna mål bidrar till en hållbar framtid i ett globalt perspektiv har vi valt att fokusera på de fem mål som vi menar har störst effekt. Det är livet på land, stoppa klimatförändringen, god hälsa, god utbildning och anständigt arbete och ekonomisk tillväxt.

Vi har valt att placera dessa fem hållbarhetsmål inom fyra huvudområden: skydda naturresurser, människor i fokus, lokala värderingar och klimatsmarta produkter och tjänster.

Moelvens hållbarhetsmål

Genom att rapportera om specifika hållbarhetsmål säkerställer vi att kunderna är trygga på att de kommer att få hållbara produkter när de väljer Moelven.

Global Reporting Initiative

Grunden för vårt val av fokusområden är analyser som genomförs enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer. De viktigaste prioriterade områdena väljs utifrån vad som är väsentligt för den långsiktiga värdeskapandet och hur vi påverkar och påverkas av våra intressenter.

Den innehåller en bedömning av miljömässiga och sociala konsekvenser genom värdekedjan, marknadsförändringar och intressenternas förväntningar nu och i framtiden. Det anses också där Moelven, som en grupp, har största möjliga inverkan.

GRI logga