Våra medarbetare är Moelvens viktigaste resurs. Vi ska vara en attraktiv och säker arbetsplats, och se till att vår verksamhet och våra produkter inte skadar vare sig människor, biologisk mångfald eller något ekosystem.

Moelvens policy

  • Moelvens målsättning är noll skador, och vi anser att alla skador kan förhindras.
  • Alla Moelvens anställda ska genomföra HMS-utbildning.
  • Moelven ska ha aktiva medarbetare som tar eget ansvar, utvecklar sin kompetens och engagerat bidrar till den dagliga verksamheten.
  • Moelven ska ha aktiva chefer som kommunicerar och agerar på ett trovärdigt sätt, fokuserar på resultaten och skapar förutsättningar för nytänkande och utveckling.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet