För att vi ska kunna leverera hållbara produkter och tjänster av allmänt intresse, måste vi vara en pålitlig partner och skapa klimatsmarta lösningar. Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden.

SE-Bærekraftsmål-01.jpg

 

För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.