Furu som värmebehandlas får nya och bättre egenskaper i form av bra rötskydd och formstabilitet. ThermoWood är valet för dig som vill handla klimatsmart och samtidigt dra nytta av egenskaper som står emot yttre påfrestningar.

Den karakteristiska bruna färgen och den fina lystern behåller du genom att behandla ytan. ThermoWood är Svanenmärkt och ett prisvärt alternativ.

×

Sortiment: ThermoWood

ThermoWood som ytterpanelbräda finns i olika profiler som passar till stående eller liggande panel och med ändspont för snygg löpande montering.

Se vårt standardsortiment

ThermoWood passar bra som trall. Extra fin håller den sig i uterum där den skyddas mot regn och sol.

Se vårt standardsortiment

ThermoWood passar som trätak tack vare att det är formstabilt och har ett bra motstånd mot röta.

Se vårt standardsortiment

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Sibirisk Lärk Klass 3, måttligt beständigt Låg Mellan Mellan 600-770
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Går det att limma ThermoWood?
Ja, men tänk på att det kan ta 4-6 gånger så lång tid för limmet att fästa och torka orderntligt, jämfört med omodifierat trä. Vanligt trälim fungerar bra men för bästa resultat rekommenderas PU/PUR-lim.

Tänk på det här vid montering

Använd spik (för panel) eller skruv (för panel/trall) i rostfri syrafast A4-kvalitet. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Väljer du att skruva bör du förborra eller använda självborrande skruv för att minska risken för sprickbildning.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till ThermoWood eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med ThermoWood. Brandimpregnerad ThermoWood får ett lägre ph-värde vilket kan påverka materialet under träet. Läs mer om montering av brandskyddad panel

*) ThermoWood kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

 

Välj ändspontade bräder till panel för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering. Skarvning med ändspont behöver inte ske mot spikläkt men undvik flera skarvar bredvid varandra.

 

Läktavstånd
ThermoWoodpanel ska monteras på c/c 600 mm.

Det räcker med 1 infästning per läkt till fasadbrädor som är max 118 mm. Över 118mm ska det vara 2 infästningar per bräda.

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Klammer för delvis dold infästning.  
Väljer du 38 eller 50 mm långa klamrar i kombination med en spontad profil och fäster klammern i spontens hörn kommer infästningen att synas minimalt. Fördelen med klammer är att du får två infästningar per klammer. Det räcker med en klammer per läkt/bräda till paneler som är max 118 mm breda. Är panelen bredare ska du komplettera klammern med en spik längre åt motsatta sidan och blir helt synlig.

Förslag på fungerande klammer:
Fabrikat Essve (art. nr: 778404), längd 38mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Essve (art. nr: 778406), längd 50mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574964), längd 38mm, kvalitet A4.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574965), längd 50mm, kvalitet A4.

Regelavstånd
Det ska vara c/c 450 mm till ThermoWoodtrall som är 26 mm tjock.

Kärnsidan ses som framsida och läggs uppåt. 

 Använd två infästning per regel i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Avstånd mellan brädor
Det ska vara minst 5 mm mellan trallbrädor.

Avstånd till marken
Trallen bör ligga minst 30 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning (minst 10cm). Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan.

Dolt montage
Med en trall som döljer skruvskallarna får du en snyggare altan. Dolt montage är även bra för hållbarheten eftersom man undviker skruvhål där det kan samlas vatten. Läs mer

ShipDeck är ett utegolv med vacker känsla av skeppsdäck. Golvsystemet ger ett täckande golv utan springor och lämpar sig mycket väl som golv till uterum, balkong och andra utegolv under tak.

Golvsystemet gör det enklare för dig att hålla rent och hindrar effektivt barr, löv och gräs att falla genom springorna i golvet. Golvet består av sorterade och specialfrästa ThermoWood-behandlade brädor i dimension 26x92x3600 mm. Effekten ”känsla av skeppsdäck” får man av ShipDeck dekorlist. deckorlisten finns i längd 3600mm eller 5400mm.

 

Innan montering

Lagra inte plastlisten i direkt soljus. Om brädorna lagras en längre tid i solljus tänk på att skydda dem. Kontrollera diagonalen på bjälklaget. Tänk på att det under läggningen är samma avstånd i båda ändar så skevhet undviks vid de sista trallbrädorna. Om det uppstår ojämnheter så rekommenderar vi att fördela det så att inte allt hamnar på samma ställe. Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark.

Montering

Vi rekommenderar att montera ShipDeck under tak. Fäst första trallbrädan. Tänk på att den monteras i rät vinkel mot husväggen.

 

Lägg dekorlisten i det urfrästa spåret (ytan skall vara jämn) mellan trallen och tryck den på plats. Listen fästs punktvis var meter med fogmassa i det urfrästa spåret mellan trallen då listen kan röra sig.

 

Lägg nästa trallbräda och tryck den på plats. Avstånden mellan trallen regleras av dekorlisten som ger ett avstånd på 6mm. Kontrollera att avståndet är samma hela vägen. Fäst sedan trallen i den underliggande regeln.

 

Detaljer vid montering

4. Bjälklagets cc-avstånd
Avståndet, cc mellan bjälkarna på golv med normal belastning av gångtrafik bör inte överstiga 450 mm vid användande av 26 mm shipdeckbrädor.

5. Montering av trallbrädorna
Vi rekommenderar att använda 45mm terasskruv som är rostfria i lägst A2 kvalité. Nära ändträ kan förborrning behövas då träet är något sprödare än obehandlat trä. Det är en fördel att använda självborrande skruv. Varje bräda skall skruvas fast i bjälklaget och var bräda bör skruvas med två skruv i var regel den löper över. Tänk på att inte skruva för nära dekorlisten.

6. Skarvning av dekorlisten
Skarvning av dekorlisten görs ”kant mot kant”. Vid montering under kalla perioder rekommenderas att man gör ett mellanrum mellan listerna så det finns utrymme för expansion. Vid montering under varmare perioder bör det tas i beaktande att listen kan krympa när det blir kallare. Notera att det ändock kan förekomma distans mellan listerna i en listskarv då plastlisten rör sig naturligt med gällande temperatur. För att minimera denna rörelse använd fogmassa som fästs punktvis var meter mot listen i det urfrästa spåret i brädan. Notera även att listen finns att köpa i längd 3600mm eller 5400mm.

7. Skarvning av trallbrädor
Trallbrädorna ska skarvas på bjälklaget. För att förhindra att det blir sprickor i brädorna vid infästning nära väggen, rekommenderar vi att det förborras till skruvarna. Var bräda bör ligga över minst två bjälkar och skarvar, och de bör fördelas så att högst var tredje bräda skarvas över samma bjälke.

8. Montering på fast golv
(betong/membran)
På betongplatta eller liknande ska det läggas tryckimpregnerat trä min 22mm (lägg papp mellan betonggolv och tryckimpträ) som ShipDeck-brädorna fästs i. Använd inte långa terrasskruvar, då detta kan skada det underliggande membranet.

Miljö och kvalitet

Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen överstiger 200°C. Träet förkolnar inte men åldras på konstgjord väg 200 år under en dag. Behandlingen består enbart av värme från ett närliggande sågverk. Ingen form av kemikalier tillsätts.

Råvaran är PEFC-certifierad
ThermoWood från Moelven är Svanenmärkt

ThermoWood från Moelven är Svanenmärkt

Till värmebehandlingen använder man spillvärme från ett närliggande sågverk och man tillsätter inga kemikalier eller gaser under processen. Det gör att man kan elda upp ThermoWood utan att det påverkar miljön negativt.

Råvaran till ThermoWood furu kommer från miljöcertifierade skogar och är PEFC-certifierad.

Värmebehandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så rötsvamparna får svårt att få näring. ThermoWood Furu får därmed en bättre skydd mot röta. Värmen driver ut harts och överflödigt vatten ur träet och förmågan att ta upp fukt minskar med upp till 50%. Dessutom ökar värmebehandlingen träets isoleringsförmåga.

Det kan bli sprickor i en del kvistar under värmebehandlingen och någon millimeterstor kvist kan lossna. Detta är normalt för ThermoWood. Efter värmebehandlingen är träet mer formstabilt och det blir mindre risk för sprickbildning.

Värmebehandlat trä utsätts för påfrestningar under värmebehandligen vilket gör att det är helt avgörande att ha en sorterad friskkvistig råvara som är lämplig för värmebehandling. Denna råvara är en specialprodukt för sågverken och det är främst med större inköpsvolymer som ett sågverk kan ställa om i sin produktion och erbjuda den råvaran kontinuerligt. Det är även helt avgörande att den värmebehandlade och hyvlade färdigvaran sorterats väl utifrån gällande sorteringsregler. 

Moelven levererar en noga utvald och sorterad ThermoWood med friska kvistar enligt sorteringsreglerna ”TWA-kvalité”. Det är normalt framsida och kanter som sorteras. Möjlighet finns till lägre kvalité men det är sorteringen Thermowood A-kvalité (Thermowood A-grade) med friska kvistar som vi rekommenderar. En lägre kvalité innebär oftast frånkap och mer hantering på arbetsplatsen och totalt sett högre kostnader, om det medvetet inte varit så att en lägre kvalité eftersträvats.

Möjligheter med brandskydd

För att förbättra träets brandklass kan det genomgå en brandimpregnerings-process. Konceptet kallar vi BT Brandskyddat trä. Läs mer om brandskyddat trä för exteriört bruk