Hur digitaliserar man ett sågverk och gör det mer lönsamt och hållbart? Detta är utgångspunkten för Moelvens pilotprojekt ”Det smarta digitala sågverket”

Sågverk har långa traditioner. Men med hjälp av IoT, sensorer, Big data och nya analysmetoder har Moelven fått en unik inblick i hur morgondagens sågverk kan se ut.

Dom senaste två åren har Moelvens största sågverk, Moelven Valåsen AB, genomfört projektet ”Det smarta digitala sågverket”. Bakgrunden för att gå igång med projektet var att använda teknologi för att reducera energiförbruket på sågverket, och samtidigt öka sågutbytet och kapaciteten genom att reducera antalet produktionsstopp. Genom att koppla ihop flera sensorer i produktionen, är det möjligt att analysera och följa upp i realtid. Dem förste resultanterna från projektet tyder på et lägre energiförbruk och effektiviserad produktion.

 

 • Podcast

  Hur digitaliserar man ett sågverk?

  Hör Ahmed Nasrullah berätta om hur Moelven jobbar med digitalisering av sågverk och hur arbetssättet för morgondagens sågverk kan komma att se ut.

  Lyssna på podcasten här
 • Nyheter

  Det smarta digitala sågverket

  Här hittar du pressmedelande och nyhetsartiklar om det digitala sågverket og industri 4.0.

  Läs mer
 • Filmer

  Det smarta digitala sågverket

  Här hittar du filmer och föreläsningar om det digitala sågverket.

  Se mer

 

Energieffektiva processer

Teknologin förar Moelven in i Industri 4.0 – den fjärde industriella revolution. Digitalisering bidrar med att göra sällskapet även mera hållbart. Vid at energieffektivisera torkningsprocessen av trä har till exempel sågverket i Karlskoga minskat energiförbruket med 21 procent per producerad kubikmeter.

Moelven Valåsen har också börjat använda et avancerad spårningssystem som möjliggör att spåra trä genom hela processen – från stocken delas upp tills färdigt produkt. Det gör det möjligt att upptäcka potentiella problem tidigt i processen, och på så sätt spara båda tid och pengar.

Kan vidareutvecklas

Moelven har haft fokus på att infrastruktur, system, data och mönster som utvecklas och användas ska vara dokumenterad, standardiserat och ägd av koncernen. Detta gör att man kan vidareutveckla åtgärderna själv och implementera dem hos andra enheter i koncernen. Det innovativa projektet har också resulterat i två patentsökningar: ett sorteringssystem för driftsdata som bidrar till synkronisering av olika maskinstyringssystem och ett system för bildbehandling kombinerat med aktuelle driftsdata.

I projektet ingår aktörerna Moelven Valåsen AB, RISE (Research Institutes of Sweden), RemaSawco och Schneider Electric. En grupp om tio personer från de olika intressenterna har varit direkt engagerade i projektet. «Det smarta digitala sågverket» delfinansierades av den statliga myndigheten Vinnova.