Hvordan digitalisere et sagbruk, og gjøre det mer lønnsomt og bærekraftig? Det er utgangspunktet for Moelvens pilotprosjekt «Det smarte digitale sagbruket». 

Sagbruksvirksomhet har lange tradisjoner. Men ved hjelp av IoT, sensorer, Big data og nye analysemetoder har Moelven fått unik innsikt i hvordan morgendagens sagbruk kan se ut.

Det nytenkende prosjektet ble gjennomført over to år ved selskapets største sagbruk, Moelven Valåsen AB i Karlskoga i Sverige. Hensikten var å anvende teknologi som gjør det mulig å redusere energiforbruket på sagbruket, øke skurutbyttet og øke kapasiteten ved å redusere antall produksjonsstopp. Ved å øke antall sensorer i produksjonen og koble dem sammen, kan analyse og oppfølging gjøres i sanntid. De første resultatene fra prosjektet viser at energiforbruket synker og at produksjonen er mer effektiv.

 

Les også: 

Moelven innfører «smart» vedlikeholdssystem

Har tettet det store energisluket

Revolusjonen er i gang

 

Energieffektive prosesser

Teknologien bringer Moelven inn i Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjonen. Digitalisering bidrar til å gjøre selskapet enda mer bærekraftig. Ved å gjøre tørkeprosessen av trevirke mer energieffektiv, har for eksempel Moelven Valåsen klart å senke energiforbruket sitt med 21 prosent per produserte kubikkmeter.

Sagbruket har også tatt i bruk et avansert sporingssystem som gjør det mulig å spore trevirket gjennom hele prosessen – fra tømmerstokken splittes opp til ferdig produkt. Det gjør at man kan oppdage potensielle problemer så tidlig som mulig i prosessen og spare både tid og penger.

To patentsøknader

Moelven har hatt fokus på at infrastruktur, systemer, data og mønstre som utvikles og tas i bruk skal være dokumentert, standardisert og eid av konsernet. På den måten kan tiltakene videreutvikles med egne krefter og rulles ut videre til andre enheter i selskapet.

Det innovative prosjektet har også resultert i to patentsøknader; et sorteringssystem for driftsdata som bidrar til synkronisering av ulike maskinstyringssystemer, og et system for bildebehandling kombinert med gjeldende driftsdata.

«Det smarte digitale sagbruket» inkluderer aktørene Moelven Valåsen AB, RISE (Research Institutes of Sweden), RemaSawco og Schneider Electric. En gruppe på ti personer fra de ulike interessentene har vært direkte involvert i prosjektet. «Det smarte digitale sagbruket» er delfinansiert av den statlige organisasjonen «Vinnova» i Sverige.