Big data, IoT och sensorteknik är verktyg som ingår i den digitala utvecklingen. Sågverksindustrin är en bransch med långa traditioner och mycket kunskap. Så vad händer när man sätter hela nya digitala lösningar i händerna på kompetenta och nyfikna medarbetare.

Lyssna på podcasten här:

Det här är häftigt faktiskt. Det är det som är skillnaden mellan oss och många andra stora företag. Vi har tagit ett helt annat angreppssätt och gjort data tillgänglig för alla som vill ha den.

Ahmed Nasrullah Utvecklingsingenjör i Moelven

- Det gör att fler får möjlighet att göra spännande analyser och komma med helt nya förslag till förbättring, säger Ahmed Nasrullah, utvecklingsingenjör i Moelven.

I podcasten Be Digital, som IT-klustret Compare står bakom, berättar Ahmed Nasrullah mer om hur Moelven gjort för att ta sågverksindustrin in i digitaliseringen. Hör honom berätta om tekniken, hur man involverar medarbetarna och nytta med datadrivna beslut.