Moelven Skogs experter ger tips med förberedelser och planering inför vintern om du äger skog.

Fördelen med vinteravverkning

Under vintern är träden i vilofas och det är en bra tid för att gallra och avverka. En fördel med avverkning på vintern är att bärigheten är bättre för skogsmaskinerna när tjälen satt sig. Det viktigaste att hålla koll på är temperaturen! Bäst tid för vinteravverkning är efter att det har varit kallt en längre sammanhållen period. För när det kommer till både tillgänglighet i skogen och påverkan på marken är det väldigt stor skillnad mellan ”torrt och fruset” i stället för ”vinter och snö”. En frusen väg gör det enklare för skogsmaskinerna att ta sig fram – överallt. 

Har du frågor om din skog eller avverkning? 

I december ska du beställa skogsplantor 

Om du planerar för återbeskogning våren 2024 är det dags att beställa plantor om du vill vara säker på att få rätt sort och rätt mängd. Plantera så tidigt som möjligt för att kunna utnyttja hela planteringsperioden under säsongen. Innan återbeskogningen kan det också vara läge att se över din skogsförsäkring.

Har du rätt försäkring?

Fundera över vilket skydd din skog behöver. Skogens ålder är en viktig faktor och om det finns några särskilda risker för just ditt bestånd. Om du vill försäkra dig mot storm, snöbrott, torka eller insektsangrepp kan du behöva en tilläggsförsäkring utöver din skogsförsäkring.  
 
Just nu är det aktuellt med försäkring mot snöbrott och ”plantförsäkring”, ett tillägg som täcker om dina nya skogsplantor utsätts för torka eller insektsangrepp efter återbeskogningen. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök vad som gäller!

Kostnaden för en skogsförsäkring är avdragsgill och premien beräknas per hektar, oavsett vilken typ av skog det gäller.

 

Beställa ny eller uppdatera skogsbruksplan 

Det är alltid viktigt att fundera över vilka mål du har med din skog, oavsett om du är nybliven skogsägare eller har ägt skog länge. Då är en skogsbruksplan ett ovärderligt verktyg att ha till hands. I planen får du en tydlig översikt för hela fastigheten och i samråd med dig tar vi fram förslag på åtgärder som matchar dina mål för skogen och en tidplan.  
 
En skogsbruksplan gäller i tio år från upprättandet och det händer mycket i skogen under ett decennium. Kanske har du gallrat eller röjt? Eller har dina mål förändrats? När du funderar på hur du vill att kommande skogsår ska bli är det ett perfekt tillfälle att samtidigt uppdatera din skogsbruksplan.

Se bakåt och tänk framåt 

Innan årsskiftet är det bra att sammanställa skogsåret 2023. Dokumentera vad du har gjort och när så att din revisor har ett aktuellt underlag när det är dags för din skogsdeklaration. 
 
Om du vill få bättre koll på alla delar, från tillsyn och åtgärder till skatteplanering och skogsekonomi så kan förvaltning vara en smart väg att gå. Moelven Skog erbjuder skräddarsydd förvaltning utifrån dina förutsättningar och mål.