Vårens ankomst ger nytt liv åt våra skogar. Vid den här tiden på året finns det mycket du kan göra för att sätta fart på tillväxten i skogen. Här ger vi dig några tips.

 

Efter en tid med blåst, snö och kyla kan det vara lämpligt att se efter om skogen har drabbats av skador. Om du till exempel har träd som blåst ner kan det vara bra att avlägsna dem ur skogen innan granbarkborren blir aktiv.

De insatser du gör idag kan lägga grunden för en välmående skog som producerar mer timmer i framtiden.

Jonas Karlsson Fältköpschef

Teoretiskt sett är det egentligen möjligt att plantera ny skog när som helst under året, så länge det inte finns tjäle kvar i marken. En fördel med att plantera under våren är att det fortfarande finns rikligt med vatten i jorden. Under den här perioden kan också plantan dra fördel av den stigande marktemperaturen för att bygga ut sitt rotsystem. Det gör att rötterna blir mer motståndskraftiga under torra sommarperioder. 

Innan planteringen bör du ta hänsyn till vilken skogs- och marktyp som finns i området. Det avgör vilken typ av träd som är lämpliga att plantera. Med rätt trädslag kan du förvänta dig en bättre tillväxt samtidigt som skogen blir välmående och tålig.

Har du satt plantor under de senaste åren? Under den första tiden kan plantorna vara extra ömtåliga och det är inte ovanligt att de blir skadade under vintern. I snitt dör ca 10 % av plantorna. Därför är det viktigt att följa upp hur de klarat sig. Passa på att göra eventuella  hjälpplanteringar innan gräset börjar växa.

matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash1000.jpg

En annan aktivitet som är lämplig under våren är röjningen. Det är en viktig del av skogsskötseln som går ut på att ungskogen glesas ut. Här väljer du vilka träd som ska bli till morgondagens timmer. 

Röjningen är en av skogsbrukets mest lönsamma investeringar eftersom du på sikt får mer timmer i skogen. En annan fördel är att de kommande avverkningarna blir billigare. Det kan vara bra se över behovet av röjning innan träden får löv. Då är det lättare att överblicka ungskogen.

 

Vill du bolla skogsfrågor med en expert?

Vill du få råd eller hjälp inför växtsäsongen? I så fall är du varmt välkommen att höra av dig till någon av våra skogsexperter!

 

_MG_8152.jpg

Få ett hållbart skogsbruk med skogbruksplan

En skogsbruksplan är unik för just din skog, och låter dig sköta skogen på ett sätt som möjliggör mer långlivade produkter och mer timmer i skogen. Skogsbruksplanen ger dig också en översikt över de delar i din skog som har högre naturvärden. Exempelvis gamla träd, lövrika områden intill vatten och eventuella värdefulla kulturmiljöer så du kan ta medvetna val kring din skog.

Läs mer om skogens kretslopp - moelven skog.png