I en avvaktande marknadssituation med många utmaningar levererade Moelven ett tillfredsställande resultat för tredje kvartalet, men marginalerna har minskat avsevärt.

Koncernens omsättning var 2 774 miljoner NOK under tredje kvartalet. Det är en minskning med 342 miljoner NOK jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet för tredje kvartalet slutade på 14 miljoner NOK jämfört med 229 miljoner NOK tredje kvartalet förra året.

– Mot bakgrund av den utmanande marknadssituation vi befinner oss i är resultatet tillfredsställande. Men sammantaget är vi inte nöjda med det här. För att kunna fortsätta utveckla träindustrin på det sätt vi vill är vi beroende av att ha en bättre rörelsemarginal, säger koncernchef Morten Kristiansen.

Han berättar att Moelven upplever en svår situation just nu.

– De ökade kostnaderna i samhället leder till lägre vinster på våra produkter, vilket i sin tur gör det svårt att tjäna pengar. Vi vet inte hur länge detta kommer att pågå, säger Kristiansen.

Inbromsning på proffsmarknaden

Bolagen inom division Byggsystem, som tillverkar limträ, byggmoduler och kontorsinredningar, har under kvartalet haft en god aktivitet inom bygg, anläggning och infrastruktur samt andra mindre projekt. De påverkas ändå av de osäkra prognoserna.

– Vi hade stora projekt som pågick när lågkonjunkturen inleddes, men i takt med att de slutförs och färre nya projekt startas har vår orderstock betats av, säger koncernchefen.

Under tredje kvartalet var det proffsmarknaden i Skandinavien som gick ner mest mot bakgrund av att färre nya byggnadsprojekt sattes igång. På grund av osäkerheten kring den fortsatta ekonomiska utvecklingen har koncernen under hösten varit tvungen att varsla 87 medarbetare hos Moelven Byggmodul AB och 25 medarbetare hos Moelven Töreboda AB om uppsägning.

– Det är smärtsamt att behöva ge ett sådant besked till kompetenta medarbetare, men vi vet helt enkelt inte om vi har tillräckligt med jobb för alla våra medarbetare framöver, säger Kristiansen.

På de internationella exportmarknaderna var efterfrågan på sågade trävaror tillfredsställande, men minskade under kvartalet. Samma sak gäller för marknaden för reparation, ombyggnad och tillbyggnad.

Förberedelser inför framtiden

Trots de tuffa tiderna tror koncernchefen att framtiden för träprodukter är ljus.

– Just nu har marknaden bromsat in, men förr eller senare kommer det att vända. Det stora osäkerhetsmomentet är när det kommer att ske. Vi är övertygade om att våra klimatsmarta produkter och tjänster kommer att bli viktigare än någonsin i framtiden, säger Kristiansen.

Han berättar att Moelven använder tiden under lågkonjunkturen till att förbereda sig inför framtiden.

– I grunden har vi en ekonomisk situation som gör att vi kan genomföra de stora investeringsprojekt i Norge och Sverige som vi har fattat beslut om. När marknaden vänder är vi redo att bygga en hållbar framtid i trä, säger koncernchefen.

Läs kvartalsrapporten för Q3 2023 här (PDF)