Moelven Töreboda AB varslar om uppsägningar till följd av minskad projektorderstock och vikande volymer till bygghandeln och industrisegmentet. Ett varsel om 25 medarbetare har lagts.

Samtliga medarbetare inom Moelven Töreboda fick under tisdagen information om varslet, som nu blir föremål för fackliga förhandlingar.

- Det känns såklart otroligt tråkigt att behöva lägga ett varsel och att några av våra medarbetare kan bli tvungna att lämna oss. Tyvärr börjar marknadens generella nedgång få effekter även på vår verksamhet och vi ser en vikande orderingång, säger Johan Åhlén, vd på Moelven Töreboda.

Situationsanpassad nedbemanning

Trots bistra tider har den ovanligt stora projektorderstocken för Moelven Töreboda under 2023 med råge kompenserat för vikande volymer till bygghandeln och industrisegmentet. Under mitten av sommaren började bolaget dock känna av den vikande konjunkturen och nu kommer inte projekten in i samma takt. Detta resulterar i att man tvingas göra en situationsanpassad nedbemanning.

Totalt handlar det om 25 medarbetare i Töreboda, varav 23 kollektivpersonal och 2 tjänstemän, som kan komma att beröras om uppsägning.

- Vår bransch har det tufft just nu. Vi har haft en bra situation extra länge tack vare de stora projekt vi haft med oss in i lågkonjunkturen. Nu står vi inför en helt annan vardag och tyvärr måste vi ta detta svåra steg. Det är smärtsamt, men nödvändigt för att vi ska kunna ta oss igenom den här perioden, säger Åhlén.

Tror på en vändning

Åhlén har en stark tilltro till att framtiden för limträ är ljus och att volymen kommer tillbaka när konjunkturen vänder.

- Den stora projektorderstocken vi har haft under 2023 visar att när konjunkturen vänder är limträ ett hyperaktuellt byggmaterial att använda, säger Åhlén.