Moelven lever av att förvalta en förnybar naturresurs, och vi är skyldiga att göra det på bästa möjliga sätt. Genom att använda trädets olika delar till det de passar bäst för och låta restråvaran gå till framställning av bland annat pellets och biobränsle, nyttjar vi skogens resurser maximalt.

 

Grenar och toppar

Tre_1_Topp.jpg

- Trädets grenar och topp (grot) används som biobränsle och bidrar därmed till utfasningen av fossila bränslen. Det har också flera fördelar för skogsägarna. Ett lastbilslass med grot kan värma upp fyra bostäder under ett år. Det finns stor potential i den här delen av trädet och vi arbetar för att kunna utnyttja den ännu bättre.

Frida Axelsson, produktionschef skogsbränsle, Moelven Skog

 

Massaved

Tre_2_MAssevirke.jpg

– Genom att bearbeta massaved kan träförädlingsindustrin tillverka allt från hygienprodukter, papper och kartong till kläder och djurfoder. Massaved har lägre kvalitet än sågvirke, och vi säljer därför denna del av stammen till dem som kan utnyttja den bäst.

Björn Johansson, VD Moelven Skog

Läs också: Så påverkar skogbruket klimatet

 

Sågvirke

Tre_3_Sagtømmer.jpg


– Sågvirke är råvaran till olika träprodukter med lång livslängd och stor klimatnytta. Trots det omvandlas bara hälften av timmerstocken till virke. Resten blir till träflis. Genom att bland annat använda restråvaran till pelletsframställning utnyttjar vi skogens resurser maximalt.

Lars Storslett, VD Moelven Virke

 

Stubbar och rötter

Tre_4_Røtter.jpg
– Stubbar och rötter lämnas mestadels kvar i skogen efter avverkning. Där blir de hem för en rad olika insekter och svampar, ofta i flera decennier. Dessutom bidrar de till att öka markens bärighet och binder ihop den.

Jonas Karlsson, fältköpschef, Moelven Skog

 

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot "Lokala värden" och hållbarhetsmål #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här