På Sannafältet i Karlstad håller ett nytt sportcenter på att växa fram - Sola sportcenter. Här får kortrest timmer från Moelven Skog nytt liv som limträkonstruktion i både inomhusarena och utomhusläktare, levererat av Moelven Töreboda.

Det här är ett projekt som berör så många människor och som kommer få en central roll för idrottsutövandet i både Karlstad och Värmland

Louise Karlsson projektledare hos Moelven Töreboda

Sportcentret ska både byggas och gestaltas i trä, bland annat för att knyta an till det naturnära området som omger platsen. Här kommer både en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan komma många olika idrotter till nytta.

Projektet påbörjades våren 2020 och hela sportcentret väntas stå klart hösten 2022.

Hör personer bakom projektet berätta:

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.

Om Sola Sportcenter

Sola Sportcenter kommer bli ett sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare i Karlstad. 

Läs mer om Sola Sportcenter på Karlstads kommuns hemsida