Byggnationen av Karlstads nya sportcenter pågår för fullt. Thomas Johansson är konstruktör hos Moelven Töreboda och är den som räknat fram konstruktionen för det nya sportcentret; Sannafältet.

Konstruktion med mycket kunskap

Med en spännvidd på 58 meter är konstruktionen för Sannafältets sportcenter i Karlstad ett bygge som kräver sitt förarbete - och kunskap om konstruktion. Det är där Thomas Johansson, konstruktör hos Moelven Töreboda AB, kommer in i bilden. 

  • Foto: Sören Håkanlind

    "Det här är en stor konstruktion som man ska ha respekt för. Det finns många saker att ta hänsyn till när man konstruerar de här dimensionerna."

    Säger Thomas Johansson, konstruktör Moelven Töreboda.

1984 tog sig Thomas Johansson sig an sina första uppdrag som konstruktör. Och över åren som gått har han varit med och räknat på och konstruerat närmare 1000 olika projekt. År 2020 fick han i uppdrag att vara med och räkna fram konstruktionen för Karlstads nya idrottssatsning - Sannafältets sportcenter. 

Viktigt att vara med tidigt

 En viktig framgångsfaktor för en smidig process och bra slutresultat är att tidigt bjuda in leverantör och konstruktör tidigt i processen. Något man gjort i det här projektet.

- Att vi tillsammans kommer fram till vilken typ av konstruktion som bäst lämpar sig för just det projektet kan vi spara både tid och arbete. För Sannafältet hade man beslutat om ett bågformat tak, men till en början var det inte självklart att det skulle vara en bågformad konstruktion, säger Thomas. 

Varför blev det just bågar?

- De har renare statiskt verkningssätt med färre knutpunkter.

×

Mycket att tänka på

En arena av den här storleken, som dessutom ska inrymma en stor mängd människor vid olika evenemang, ställer väldigt höga krav på säkerhet. 

- När vi räknar och ritar på den här typen av arenor är det viktigt att tänka på flera olika säkerhetsaspekter och uppfylla rätt konsekvensklass. Ett exempel är att ta i beaktning vad som händer om till exempel en av pelarna skulle gå sönder. Då måste resterande konstruktion klara av att hålla byggnaden uppe. Det gör den genom att vi adderar olika dragband och tryckband. 

Hur tänker man kring brandskydd när man bygger konstruktionen i trä?

Trä är faktiskt ett material som har ett eget inbyggt brandmotstånd, framför allt den typ av limträ som vi arbetar med. Stora träsnitt kolar, vilket skapar ett isolerande skikt. Enligt eurokod 5 så kolar limträ 49 mm på en timme. På så vis vet vi att om vi lägger på 49 mm har vi 60 minuter på oss innan elden når det erfoderliga tvärsnittet.

Hållbara råvaror

Vårt limträ produceras av närodlad råvara från utvalda upptagningsområden som garanterar högsta kvalitet. Vårt limträ är CE-märkt och består av FSC/PEFC-klassificerad råvara vilket garanterar ett hållbart skogsbruk.