2019 fattade kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslut om att bygga ett helt nytt sportcenter i Karlstad. Sixten Westlund, projektledare hos Karlstads kommun, har varit med tidigt i processen där trä alltid varit en viktig komponent i vad som nu håller på att ta form som Sannafältets sportcenter.

Karlstads kommun har beslutat att vi ska bygga så mycket som möjligt i trä

Sixten Westlund Projektledare Karlstads kommun

Flera fördelar med träkonstruktion

- Det kan faktiskt vara lättare att bygga med trä, bland annat montering och applicering och ibland även mer kostnadseffektivt än stål och betong. Sen ger trä en härlig, lugnande miljö, både för de ska bygga och de som ska bruka arenorna när de är klara.

Att bygga den här typen av stora träkonstruktioner kräver sitt förarbete och en leverantör som kan konstruktion.

×

- Det kan vara utmanande framför allt när det kommer till spännvidd. Det är viktigt att involvera leverantören tidigt i processen, vilket vi gjort i det här projektet. Moelven Töreboda har varit med i både konstruktion och produktion. Sen är det en fråga om säkerhet kopplat till bland annat brandskydd. Men i dag vet vi att den här typen av massivt trä, som limträ är, har ett väldigt bra brandskydd och även är lätt att skydda. Sen är det viktigt att ha rätt material på rätt plats och att använda en mix av trä, stål och betong helt enkelt.

När vi såg att det var möjligt att få både konstruktion och gestaltning i trä fanns det inget annat alternativ för oss

Sixten Westlund Projektledare Karlstads kommun

Vilka förhoppningar har du på slutresultatet?

- Jag hoppas allt alla som besöker Sannafältets sportcenter ska bli förstummade över hur fint det är och att Karlstad kan vara stolta över den här tillgången. Det byggs faktiskt inte så många arenacenter likt det här.