Moelven Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad. Våre kunder er hovedsakelig byggvarehandelen og industrikunder i Skandinavia.

Vi har ett godt distribusjonsnett med høy servicegrad, og ett av de bredeste produktsortimentene i markedet. 

Divisjonen har produksjonsenheter i Norge og Sverige. Ved flere av våre produksjonsenheter er det både sagbruk, høvleri og impregneringsanlegg. Moelven Vänerply AB er den eneste fabrikken i Skandinavia som produserer plywood. I tillegg har vi flere fordelingsenheter som produserer listverk, gulv, interiørpaneler og konstruksjonsvirke av tre.

Kun sertifiserte råvarer

Råvarene hentes fra sertifisert, bærekraftig skog i nærheten av Moelvens sagbruk og høvleri, og det meste av produksjonen foregår nær råvarene. Dette gir kort transportvei med miljøvennlige råvarer.

Selskapene i divisjonen wood:

Moelven Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad. Våre kunder er hovedsakelig byggvarehandelen og industrikunder i Skandinavia.

Her finner du mer informasjon om selskapet

Moelven Wood Prosjekt AS jobber for deg som har byggeprosjekter eller bare trenger informasjon om innovative løsninger i tre, enten som arkitekt, proff selger eller byggherre. Vi er eksperter på trebruk og veileder deg i valget i alt fra fasade, brannbeskyttet tre, terrasse- og utemiljø til interiørprodukter. Vi har lang erfaring fra treindustrien og høy byggeteknisk fagkunnskap. Våre nøkkelprodukter er innen kategorien miljø- og vedlikeholdsvennlig trelast.

Her finner du mer informasjon om selskapet

Moelven Edanesågen AB 

Sagbruk med høvleri der det mye av skurlasten leveres internt til høvleriet og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.

Se mer informasjon om Moelven Edanesågen AB her

Moelven Eidsvoll er Moelven Woods fabrikk for produksjon av lister. De produserer ubehandlet, malte og lakkerte lister.

Her finner du mer informasjon om Moelven Eidsvoll AS.

Moelven Treinteriør er Moelven Woods gulvfabrikk. Vi er lokalisert på Brøttum, sør for Lillehammer.

Her finner du mer informasjon om Moelven Treinteriør AS. 

Moelven Langmoen er Moelven Woods største distribusjonssenter. Fabrikken og lageret er lokalisert i Brumunddal.

Her finner du mer informasjon om Moelven Langmoen AS

Moelven List AB har virksomhet sammen med Lovene sør for Lidköping, og vi produserer produserer lister.

Her finner du mer informasjon om Moelven List AB (svensk side). 

Moelven Lovene produserer produkter i MDF, Regina interiørpanel og Funktion mellomgulv.

Her finner du mer informasjon om Moelven Lovene AB (svensk side).  

Moelven Sør-Tre AS er et av Moelven Woods distribusjonssentre og ligger i Sannidal ved Kragerø.

Her finner du mer informasjon om Moelven Sør-Tre AS.

Moelven Vänerply er Skandinavias eneste kryssfinérprodusent. Ved oppkjøpet av Vänerply styrker Moelven Wood sin posisjon som leverandør av platemateriale til det skandinaviske markedet.

Her finner du mer informasjon om Moelven Vänerply AB (svensk side) 

Moelven Wood Interiör AB har virksomhet i Torsby, Säffle og Ånimskog. Selskapet er Moelven Woods produsent av innvendige trepaneler med avansert overflatebehandling.

Her finner du mer informasjon om Moelven Wood Interiör AB (svensk side). 

Moelven Granvin Bruk er et sagbruk med høvleri der mye av skurlasten leveres til internt høvleri og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.

Les mer om Moelven Granvin Bruk her. 

Moelven Østerdalsbruket AS er et sagbruk med eget høvleri, der 70 % av skurlasten går til eget høvleri og selges til det norske byggevaremarkedet via Moelven Wood AS.

Les mer om Moelven Østerdalsbruket her. 

Moelven Soknabruket er lokalisert i Sokna og er Norges største sagbruk med integrert høvleri samt impregnering. En stor andel av vår skurlast leveres internt til vårt høvleri for deretter å bli solgt på det norske markedet via Moelven Wood AS. 

Les mer om Moelven Soknabruket AS.

Moelven Trysil AS er et kombibruk med cirka 50 ansatte som har både sag, høvleri og impregnering. Størsteparten av sentrumsvirket foredles internt på eget høvleri. Ferdigvarene omsettes i hovedsak på det norske markedet via Moelven Wood AS.

Les mer om Moelven Trysil her. 

Moelven Valåsen Wood AB med verksamhet vid Valåsen i Karlskoga är ett hyvleri och vidareförädling av byggträ.

Les mer om Moelven Valåsen Wood AB

Byggtre selges på det norske markedet via Moelven Wood AS. Resterende produkter selges som sidebord og emballasje, enten som skurlast eller høvellast. 

 

Les mer om Moelven Van Severen AS her.