Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.

Olav Fjell
Styreleder
Telefon: +47 97579305
E-post: olav.fjell@fjellvit.no

Trond Stangeby
Styrets nestleder

Elisabeth Krokeide
Styremedlem

Gudmund Nordtun
Styremedlem

Ingvild Storås
Styremedlem

Martin Fauchald
Styremedlem

Lars-Håkan Karlsson
Styremedlem

Roar Evenrud
Fast møtende, 1. ansattvalgte varamedlem

Terje Johansen
1. aksjonærvalgt varamedlem

Wenche Ravlo
2. aksjonærvalgt varamedlem

Leif Eneblom
2. ansattvalgte varamedlem

Ole Magnus Vinna
3. ansattvalgte varamedlem

Jan Peter Olsson
4. ansattvalgte varamedlem