Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.

Olav Fjell
Styreleder
Telefon: +47 97579305
E-post: olav.fjell@fjellvit.no

Gudmund Nordtun
Styrets nestleder

Olav Breivik
Styremedlem

Wenche Ravlo
Styremedlem

Aud Ingvild Storås
Styremedlem

Martin Fauchald
Styremedlem

Oscar Östlund      
Styremedlem

Einar Enger
Aksjonærvalgt varamedlem

Ragnhild Hallenstvedt
Aksjonærvalgt varamedlem

Ingrid Maria Vetlesen Jensen
Ansattvalgt varamedlem

Leif Eneblom
Ansattvalgt varamedlem

Ole Magnus Vinna
Ansattvalgt varamedlem

Jan Peter Olsson
Ansattvalgt varamedlem

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft