Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.

Olav Fjell
Styreleder
Telefon: +47 97579305
E-post: olav.fjell@fjellvit.no

Gudmund Nordtun
Styrets nestleder

Olav Breivik
Styremedlem

Kristin H. Holth
Styremedlem

Ingvild Storås
Styremedlem

Martin Fauchald
Styremedlem

Lars-Håkan Karlsson
Styremedlem

Leif Eneblom
Fast møtende, 1. ansattvalgte varamedlem

Einar Enger
1. aksjonærvalgt varamedlem

Wenche Ravlo
2. aksjonærvalgt varamedlem

Ole Magnus Vinna
2. ansattvalgte varamedlem

Jan Peter Olsson
3. ansattvalgte varamedlem