Konsernstyret har sju medlemmer som velges av Bedriftsforsamlingen, hvorav to velges av og blant de ansatte.

Olav Fjell
Styreleder
Telefon: +47 97579305
E-post: olav.fjell@fjellvit.no

Gudmund Nordtun
Styrets nestleder

Olav Breivik
Styremedlem

Wenche Ravlo
Styremedlem

Hege Kverneland
Styremedlem

Martin Fauchald
Styremedlem

Oscar Östlund      
Styremedlem

Einar Enger
Aksjonærvalgt varamedlem

Ragnhild Hallenstvedt
Aksjonærvalgt varamedlem

Ingrid Maria Vetlesen Jensen
1. Ansattvalgt varamedlem

Leif Eneblom
1. Ansattvalgt varamedlem

Ole Magnus Vinna
2. Ansattvalgt varamedlem

Marcus Sörensson
2. Ansattvalgt varamedlem

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft