Moelven Virke forsyner våre norske sagbruk med tømmer fra i hovedsak norske skoger. Tømmeret er sertifisert, som betyr at det kommer fra bærekraftig skogbruk.

Moelven Virke kjøper lokalt tømmer til våre sagbruk. Våre leverandører er tømmersalgsorganisasjonene. En stor del av dette arbeidet er å optimalisere miljøbesparende transport av tømmeret, treflis og massevirke. Moelven Virke jobber kontinuerlig for å være en attraktiv tømmerkjøper som kan utnytte mest mulig av tømmerstokken.  

Et viktig mål med vår virksomhet er full utnyttelse av råvaren. En tømmerstokk blir til cirka 50 % trelast og 50 % treflis. Treflisen brukes som råvare til produksjon av for eksempel fornybar energi, sponplater og papir. En av våre oppgaver er å selge treflis til industri.

Trelasten selges enten som innsatsfaktor i annen produksjon, eller videreforedles i Moelven til for eksempel byggevarer, plateproduksjon, limtre og komponenter.

 

Fakta om Moelven Virke

  • Kjøper årlig cirka 2 mill M3 sagtømmer, som tilsvarer cirka halvparten av det totale sagtømmersalget i Norge
  • Selger cirka 900 000 m3 treflis i året
  • Kjøper årlig cirka 300 000 m3 massevirke
  • Er medeier i transportselskapene transportfellesskapet Østlandet (TFØ) og transportselskapet nord (TSN), for optimalisert transport 
  • 7 ansatte

Miljøsertifisering

Moelven Virke har ansvar for miljøsertifiseringen for Moelvens norske sagbruk. Alt vårt tømmer er miljøsertifisert. Vi inngår Chain of custody, som er sertifiseringene for både PEFC og FSC. En del av sertifiseringen betyr at tømmeret kan spores til opprinnelsessted. Det at vårt tømmer er miljøsertifisert garanterer at Moelvens treprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.