Divisjon Timber leverer skurlast og komponenter av lokal gran og furu. Moelven Timber består av produksjonsselskaper og salgskontorer.

Våre kunder

Kundene er i hovedsak industriforetak som kjøper innsatsvarer til egen produksjon av konstruksjonsvirke, limtre, panel, gulv, lister, møbler, vinduer og emballasje.

 

Salgsapparat i mange land

Rundt halvparten av produksjonen selges i Skandinavia, mens Storbritannia, Nederland, Tyskland, Polen, Frankrike, Italia, Spania, Japan og Nord-Afrika & Midtøsten utgjør viktige eksportmarkeder.

Rundt 20 prosent av skurlasten selges for øvrig til andre bedrifter innen konsernet for videre bearbeiding.

 

 

Lokal råvare

Tømmeret som sagbrukene bruker i produksjonen, hentes i første rekke fra skogene i nærområdene.

Moelvens fabrikker er, med noen få unntak, lokalisert midt i Sverige og sør-øst i Norge. Fiberen kjennetegnes av langsom vekst og sterk kvalitet. 

 

Sagbruk med trelast av furu

Løten er et av de minste sagbrukene i Moelven. De spesialiserer seg på furu fra grovt tømmer.

Se mer informasjon om selskapet her

Sagbruk med trelast av gran

Tilpasning til kundens behov er styrken til fleksible Mjøsbruket med gran av høy kvalitet. 

Se mer informasjon om selskapet her

Numedal produserer gran som hovedsakelig selges på det norske markedet. Råvaren til fasadeprodukter er en av Numedals spesialiteter.

Se mer informasjon om selskapet her

Van Severen er et sagbruk med høvleri som produserer skurlast av gran. 

Se mer informasjon om selskapet her

Granvin er et sagverk med høvleri lokalisert på vestkysten i Norge. 

Se mer informasjon om selskapet her

Sagbruk med begge treslag

Dalaträ skjærer furu fra et av de beste furuområdene i Sverige. Hovedmarkedet består av kunder som produserer vinduer, interiør produkter og gulv.

Se mer informasjon om selskapet her

Notnäs Ransby AB avdeling Notnäs leverer kvalitetsprodukter av gran og furu. 

Se mer informasjon om selskapet her

Moelven Notnäs Ransby AB, avdeling Ransby er et sagbruk med basis i småtømmer som skjærer produkter for produksjon av paneler og andre interiør produkter.

Se mer informasjon om selskapet her

I Karlskoga, nordøst for Vänern, ligger Moelvens største sagbruk. Valåsen produserer furu og gran av både grovt tømmer og småtømmer.

Se mer informasjon om selskapet her

Moelven Våler AS er Norges største sagbruk. Granproduktene går hovedsakelig til limtre, kledning og konstruksjonsvirke, mens furu i tillegg går til impregnert kledning og terrassebord. 

Se mer informasjon om selskapet her

Årjäng Såg produserer gran og furu til byggmateriale, råvarer for kledning og ulike produkter til snekkerindustri.

Se mer informasjon om selskapet her

Sagbruk med høvleri, produserer både gran og furu. 

Se mer informasjon om selskapet her

Soknabruket er et sagbruk med høvleri som produserer skurlast av gran og furu. 

Se mer informasjon om selskapet her

Trysil er et sagbruk med høvleri som produserer skurlast av gran og furu. 

Se mer informasjon om selskapet her

Østerdalsbruket er et sagbruk med høvleri som produserer skurlast av gran og furu. 

Se mer informasjon om selskapet her

Komponentproduksjon

Component har produksjonsutstyr for å lage spesialkomponenter, spesielt med tanke på retthet, presisjon på dimensjoner og evt. andre behov.

Se mer informasjon om selskapet her

Moelven Profil produserer laminerte emner av furu og gran.

Se mer informasjon om selskapet her