Konsernledelse og konsernstab

Kristiansen, Morten

Morten Kristiansen

Konsernsjef +47 911 18 250
Lindh, Anders

Anders Lindh

Divisjonssjef Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne

Bjarne Hønningstad

Divisjonssjef Wood +47 975 91 201
Sveiverud, Morten

Morten Sveiverud

Direktør Økonomi og Finans +47 909 80 667
Lutnæs, Even Rognan

Even Rognan Lutnæs

IT Direktør +47 915 98 999
Vikøren, Magne

Magne Vikøren

Kommunikasjonsdirektør +47 928 27 108
Andreassen, Yngve

Yngve Andreassen

HR-direktør +47 957 93 885