Konsernledelse og konsernstab

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Konsernsjef Moelven Industrier ASA +47 911 18 250
Vera Flatebø Divisjonssjef Byggsystemer Moelven Industrier ASA +47 99275393
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisjonssjef Wood Wood +47 975 91 201
Storslett, Lars
Lars Storslett Direktør Virkesforsyning, Fiber og Bioenergi Moelven Industrier ASA +47 907 92 891
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans Moelven Industrier ASA +47 909 80 667
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør Moelven Industrier ASA +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktør Moelven Industrier ASA +47 957 93 885