Konsernledelse og konsernstab

Kristiansen, Morten
Morten Kristiansen Konsernsjef +47 911 18 250
Lindh, Anders
Anders Lindh Divisjonssjef Timber +47 948 33 445
Hønningstad, Bjarne
Bjarne Hønningstad Divisjonssjef Wood +47 975 91 201
Sveiverud, Morten
Morten Sveiverud Direktør Økonomi og Finans +47 909 80 667
Lutnæs, Even Rognan
Even Rognan Lutnæs IT Direktør +47 915 98 999
Vikøren, Magne
Magne Vikøren Kommunikasjonsdirektør +47 928 27 108
Andreassen, Yngve
Yngve Andreassen HR-direktør +47 957 93 885