I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer, samt to ekstra varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 29. april 2024):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Jens Naas-Bibow
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

 

Heidi Hemstad, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Anita Ihle
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Kristiane Haug Berg  
Varamedlem: Espen Carlsen
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA 

Sigrid Bergseng 
Varamedlem: Cecilie Gaarder Skaug
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA  

Even Ifarness 
Varamedlem: Torgrim Fjellstad
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Peer Jacob Svenkerud
Varamedlem: Anne Mæhlum
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Gunnar Aakrann Eek
Varamedlem: Sverre Lang-Ree
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Vibeke Tronrud Teslo-Andersen
Varamedlem: Tor Henrik Kristiansen
- representanter for Viken Skog SA


Ansattvalgte medlemmer:

Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem: Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB)

Trond Sønes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem: Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB)
Varamedlem: Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)

Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)
Varamedlem: John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter:
Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

Reserve for norske representanter:
Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft