I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer, samt to ekstra varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 2. mai 2019):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Per Olav Løken
- representanter for Glommen Skog SA

Thor Svegården, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Leif Henning Asla
- representanter for Eidsiva Vekst AS

Terje Uggen  
Varamedlem: Asbjørn Bjørnstad
- representanter for Mjøsen Skog SA 

John Arne Ulvan 
Varamedlem: Jan Kollsgård
- representanter for Felleskjøpet Agri SA  

Olav A. Veum 
Varamedlem: Anders Roger Øynes
- representanter for  AT Skog SA  

Olav Breivik
Varamedlem: Tor Henrik Kristiansen
- representanter for Viken Skog SA

Ole Theodor Holth
Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek
- representanter for Glommen Skog SA

Maren Kyllingstad 
Varamedlem: Anne Sagstuen Nysæther
- representanter for Eidsiva Vekst AS 


Ansattvalgte medlemmer:

Trond Sønes
Varamedlem: Stein Morten Velta

Ann-Christine Löfborg
Varamedlem: Ove Gunnarsson

Jon Inge Lorentsen
Varamedlem: Leif Bjarne Undem

Jan Larsson
Varamedlem: Oscar Östlund

Øvrige varamedlemmer:
Jonas Linder
Ole Helge Laag