I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer, samt to ekstra varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 28. april 2022):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Gunnar Gundersen
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

 

Heidi Hemstad, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Siv Høye
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Peer Jacob Svenkerud 
Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA 

Sigrid Bergseng 
Varamedlem: Jens Holene
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA  

Even Ifarness 
Varamedlem: Torgrim Fjellstad
- representanter for  Glommen Mjøsen Skog SA  

Anne Mæhlum
Varamedlem: Yngve Holth
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Jens Naas-Bibow
Varamedlem: Sverre Lang-Ree
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Tor Henrik Kristiansen 
Varamedlem: Vibeke Tronrud Teslo-Andersen
- representanter for Viken Skog SA


Ansattvalgte medlemmer:

Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem: Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB, Kil)

Trond Sønes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem: Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Ann-Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)
Varamedlem: Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, Säffle)

Jon Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)
Varamedlem: Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter:
Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

Reserve for norske representanter:
Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Framtiden bygges i tre

Bærekraft er avgjørende for vår konkurransekraft. Derfor har vi satt oss ambisiøse og konkrete bærekraftsmål innenfor fire hovedområder. For én ting kan vi slå fast for årene som kommer: Vi skal bidra til en bærekraftig fremtid i tre.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft