I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer, samt to ekstra varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 27. april 2020):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Gunnar Gundersen
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Heidi Hemstad, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Sigrid Bergseng
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Ole Th. Holth  
Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA 

Alfred Gullord 
Varamedlem: True Strand Schildmann
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA  

Anne Trolie 
Varamedlem: Gaute Nøkleholm
- representanter for  Glommen Mjøsen Skog SA  

Siv Sviland Høye
Varamedlem: Jens Holene
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Terje Uggen
Varamedlem: Asbjørn Bjørnstad
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Tor Henrik Kristiansen 
Varamedlem: Ragnhild Hallenstvedt
- representanter for Viken Skog SA


Ansattvalgte medlemmer:

Trond Sønes
Varamedlem: Stein Morten Velta

Ann-Christine Löfborg
Varamedlem: Ove Gunnarsson

Jon Inge Lorentsen
Varamedlem: Leif Bjarne Undem

Jan Larsson
Varamedlem: Oscar Östlund

Øvrige varamedlemmer:
Jonas Linder
Ole Helge Laag