I henhold til selskapets vedtekter skal selskapet ha en bedriftsforsamling på tolv medlemmer. Generalforsamlingen velger åtte medlemmer og åtte personlige varamedlemmer for disse medlemmer. Fire medlemmer og personlige varamedlemmer, samt to ekstra varamedlemmer velges av de ansatte.

Aksjonærvalgte medlemmer (valgt på generalforsamlingen 28. april 2021):

Rolf Th. Holm, bedriftsforsamlingens leder
Tel: +47 92 22 25 43
E-post: rth@lillestromdelta.no
Varamedlem: Gunnar Gundersen
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

 

Heidi Hemstad, bedriftsforsamlingens nestleder 
Varamedlem: Jens Naas-Bibow
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Ole Th. Holth  
Varamedlem: Gunnar Aakrann Eek
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA 

Sigrid Bergseng 
Varamedlem: Anne Mæhlum
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA  

Anne Trolie 
Varamedlem: Jan Gaute Lie
- representanter for  Glommen Mjøsen Skog SA  

Siv Høye
Varamedlem: Jens Holene
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Gaute Nøkleholm
Varamedlem: Alfred Gullord
- representanter for Glommen Mjøsen Skog SA

Tor Henrik Kristiansen 
Varamedlem: Vibeke Tronrud Teslo-Andersen
- representanter for Viken Skog SA


Ansattvalgte medlemmer:

Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem: Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB, Kil)

Trond Sønes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem: Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Ann-Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)
Varamedlem: Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, Säffle)

Jon Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)
Varamedlem: Leif Bjarne Undem (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter:
Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

Reserve for norske representanter:
Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)