Sagbruksvirksomhet har lange tradisjoner. Men ved hjelp av IoT, sensorer, Big data og nye analysemetoder får Moelven unik innsikt i hvordan morgendagens sagbruk kan se ut.

Traineen som ble prosjektleder for Moelvens digitale ører

31.05.2019
Den nyutdannede 24-åringen har fått en unik mulighet. Han skal hjelpe Moelven videre i arbeidet med å digitalisere sagbruket, samt gjøre det mer lønnsomt og bærekraftig.

Les saken her

Slik kan kunstig intelligens gjøre Moelven mer bærekraftig

28.05.2019
Ved hjelp av kameraer, mikrofoner og banebrytende teknologi, kan selskapet jobbe enda smartere. Med det tar Moelvens digitale sagbruk et nytt steg inn i fremtiden.

Les saken her

Moelven innfører «smart» vedlikeholdssystem

27.09.2018
- Vi ønsker å drive mest mulig bærekraftig. Derfor går vi for et nytt digitalt vedlikeholdssystem som åpner for stordata-analyser. Målet er å forutse vedlikeholdsbehovet, og spare kostnader på tvers av konsernet. Det sier IT-direktør Even Rognan Lutnæs i Moelven.

Les saken her 

Har tettet det store energisluket

07.05.2018
Hos Moelven Valåsen AB har de tatt et viktig grep for å unngå energisløsing, og bli mest mulig klimasmarte. Det handler ikke om å slå av lyset i rommet du går ut av, men om å gjøre noe der det virkelig monner. Nye og oppgraderte tørker ble den opplagte løsningen.

Les saken her 

Revolusjonen er i gang

18.12.2017
Moelven er på vei inn i Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjonen, og den er nødvendig, sier Moelvens IT-direktør Even Lutnæs.

Les saken her 

På god vei mot toppen

11.06.2017
Moelvens sagbruk Valåsen og Notnäs i Värmland er i full sving med hvert sitt store, treårige effektiviserings- og lønnsomhetsprogram. Anleggene skal bli Moelvens mest effektive sagbruk og dessuten blant de beste i Sverige.

Les saken her