- Vi ønsker å drive mest mulig bærekraftig. Derfor går vi for et nytt digitalt vedlikeholdssystem som åpner for stordata-analyser. Målet er å forutse vedlikeholdsbehovet, og spare kostnader på tvers av konsernet. Det sier IT-direktør Even Rognan Lutnæs i Moelven.

Moelven Industrier ASA tar nå et stort løft for vedlikeholdsarbeidet, og har inngått avtale med OPTIWARE om installering av API PRO. Dette blir et digitalt samordnet vedlikeholdssystem som Moelven nå starter utrullingen på, og etter hvert blir dette standarden for alle enheter i konsernet.

- Vi er sikre på at dette vil føre til lavere vedlikeholdskostnader på sikt, mindre uventede stopp og høyere effektivitet i våre enheter. Da sparer vi penger og kan drive mer bærekraftig.

Even Rognan Lutnæs IT-direktør i Moelven

Moelven-konsernet har hatt ulike systemer for vedlikehold, men ved å samle seg om ett system som gjelder i hele konsernet kan Moelven dra nytte av de store datamengdene på en helt ny måte. 

Industri 4.0

- Dette blir jo stordriftsfordeler med «Big data» og industri 4.0 i praksis. Vi utfører mange like operasjoner spredt på ulike enheter i Norge og Sverige. Målet det nye vedlikeholdssystemet er å få så mye innsikt i når maskinene våre trenger vedlikehold, slik at vi kan analysere oss frem til å være i forkant av vedlikeholdsbehovet. forklarer Lutnæs.

IT-direktør i Moelven Even Rognan Lutnæs.

Løsningen som er valgt vil også inngå som en del av Moelvens satsning på «Det smarte digitale sagverket», der nettopp maskinlæring og analyse av stordata er kjernen i prosjektet.

API PRO leveres av OPTIWARE, som allerede leverer OEE/Stopptidsverktøyet AXXOS OEE til Moelvens enheter.

- Moelven har allerede kommet langt i arbeidet med produksjonsoppfølging. Med denne løsningen, som inkluderer både OEE-systemet og vedlikeholdssystemet, vil de kunne skape effektive vedlikeholdsprosesser og dra nytte av ekte produksjonsdata som grunnlag for forutgående vedlikehold, sier Patrik Haldén, Direktor EAM Nordics, OPTIWARE.