Moelven er på vei inn i Industri 4.0 – den fjerde industrielle revolusjonen, og den er nødvendig, sier Moelvens IT-direktør Even Lutnæs.

Med tingenes internett – The Internet of Things (IoT) – kan man via mobilen varme opp hytta på fjellet og se hva man trenger å fylle opp i kjøleskapet. Det vil bli stadig vanligere at små og store dingser er koblet opp mot internett.

Den fjerde industrielle revolusjonen handler om smarte, oppkoblede fabrikker, ved hjelp av IoT, stordata og maskinlæring, en vitenskapelig disiplin som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.

 – Det er helt nødvendig å satse på dette for å være konkurransedyktig i industrien i den vestlige verden, sier Even Lutnæs og minner om de tre foregående revolusjonene: samlebåndet, dampmaskinen og datastyrte maskiner.

Det betyr at maskiner ikke lenger bare prosesserer produkter, men også at produktene selv kommuniserer med maskinene, og at maskinene kommuniserer med hverandre.

Revolusjonerende. Fremtidens maskiner kan organisere seg selv, leverandørkjeder kan sette seg sammen selv, bestillinger fra kunder kan konverteres til fabrikkinstruksjoner, og man kan sette sammen signaler fra alle deler av produksjonslinjene for å finne svar på spørsmål man ikke visste at man kunne stille. 

 

Det er mye utvikling og ekspertise som man selv må skape.

 

– Industri 4.0 vil revolusjonere arbeidslivet, det er helt klart. På mange andre områder, som bank og finans og innen detaljhandel og medier, har vi allerede sett store forandringer, sier Even Lutnæs.

IT-direktøren har en spennende jobb i en tid hvor den digitale utviklingen går lynraskt. Kappløpet har begynt, arbeidet omfatter hele konsernet, og det skal utarbeides en felles plattform som alle bedriftene skal kunne dra nytte av. Det er viktig at arbeidet omsettes i konkrete resultater for konsernet, og det haster.

Råvaren er lik som tidligere, men produksjonsteknikken har utviklet seg kraftig. Moelven Valåsen har tatt et steg videre for å i større grad utnytte mulighetene den digitale teknikken gir. Foto: Erik Johnsen

 – Vi satser på bedre og mer automatisert støtte for produksjonsplanlegging, stoppetidssystemer, kvalitetskontrollsystemer – spesielt med måling av fuktkvoter, og ett felles vedlikeholdssystem. Alt dette er vi mer eller mindre i gang med, og på hvert enkelt område ligger vi langt fremme. I vår bransje er vi godt i gang, sier Even Lutnæs.

Sporbarhet. Et av prosjektene er et avansert sporbarhetssystem som gjør at trevirket kan spores fra tømmerstokk til ferdig produkt, uansett hvor i Moelven-systemet det er foredlet.

 – Sporbarhet gjennom hele produksjonsprosessen er viktig. Hvis man for eksempel får varierende resultat ved maling av panel, kan det skyldes at tørkekvaliteten har vært for dårlig mange trinn tidligere i prosessen. I hvert foredlingstrinn legger vi inn penger og ressurser, så jo før vi oppdager potensielle problemer, jo bedre er det, sier Even Lutnæs.

 – Det er spennende, for man må finne et møtepunkt helt nede på fabrikkgulvet mellom informasjonsteknologi, automasjon og gammel kunnskap som har eksistert i generasjoner. Det finnes ingen ferdig fasit og ikke en masse leverandører av løsninger.