Sågade trävaror till ytterpanel

Gran för utvändig panel. De råvarudistrikt där Moelven köper mycket av sin råvara passar mycket bra för att tillverka utvändig panel eller klädselbräder - som vi ofta säger. En relativt tätvuxen gran med stort inslag av friska kvistar gör att våra varor ofta används till utvändig panel. Kvalitetsbeskrivningen motsvarar oftast O/S-V.

Relevanta dimensioner

44 x 100/ 125/ 150 mm

47 x 75/ 100/ 125/ 150/ 175/ 200/ 225 mm

50 x 125/ 150 mm

 

 

 

Moelven är en av Europas största producenter av trävaror. Vi har 15 sågverk i Skandinavien som uteslutande använder sig av hållbart norskt och svenskt timmer. Tillsammans producerar sågverken cirka 2 miljoner m3 trävaror av gran och furu årligen. Våra produkter är det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt.

Kontakta oss: Sverige

Johan Hagman
Johan Hagman Försäljningschef Sverige Moelven Industrier AB +46 (0) 101 226 681
Sågade trävaror till ytterpanel

Kontakta oss: Sverige

Johan Hagman
Johan Hagman Försäljningschef Sverige Moelven Industrier AB +46 (0) 101 226 681