Moelven är en av Europas största aktörer på sågade trävaror. Tillsammans producerar våra sågverk ca 2 miljoner m3 gran och furu årligen.

Moelven har sina sågverk i mellersta Sverige och södra Norge - det här är områden med långsam växande skog för mycket god timmerkvalitet.

 

Komponentproduktion

Vi är stolta över vår över 100 års historia och ser fram emot framtiden, där digitalt sågverk spelar en nyckelroll: