Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror. Tillsammans producerar våra sågverk ca 2 miljoner m3 furu och gran årligen.

Moelven har sina sågverk i centrala Sverige och södra Norge - det här är områden med långsam växande skog för mycket god timmerkvalitet.

 

Vi är stolta över vår över 100 års historia och ser fram emot framtiden, där digitalt sågverk spelar en nyckelroll:

 

Här hittar du våra sågverk:

Map Mills