Sågade trävaror till fönstertillverkning

Skall fönstret hålla länge måste råvaran väljas noga. Vi sorterar timret på träslag, årsringsbredd, kärnvedsandel och kvalitet, därefter sågar vi timret med ett fönsterämne i tankarna. Inner-x med hög kärnvedsandel och ytter-x för kapning och fingerskarvning. Planken sorterar vi innan torkning för att anpassa torkprosessen till önskad fuktkvot. Slutligen görs en kundanpassad sortering innan paketering. Fönsterråvaran görs huvudsakligen i furu.

Relevanta dimensioner

50 x 88/ 90 mm

63 x 75/ 85/ 105/ 115 mm

75 x 75 mm

 

 

 

Moelven är en av Europas största producenter av trävaror. Vi har 15 sågverk i Skandinavien som uteslutande använder sig av hållbart norskt och svenskt timmer. Tillsammans producerar sågverken cirka 2 miljoner m3 trävaror av gran och furu årligen. Våra produkter är det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt.

Kontakta oss: Sverige

Johan Hagman
Johan Hagman Försäljningschef Sverige Moelven Industrier AB +46 (0) 101 226 681
Sågade trävaror till fönstertillverkning

Kontakta oss: Sverige

Johan Hagman
Johan Hagman Försäljningschef Sverige Moelven Industrier AB +46 (0) 101 226 681