Sågade trävaror till limfog

Limfogsvirke i furu för produktion av massiva skivor. En specialsågad produkt från topp och mellanstocken i fura med friska kvistar. Torkas ner till 8%, och lämpar sig väl för limfog eller övriga möbelprodukter med synlig yta; obehandlad som behandlad. Kvalitetsbeskrivningen motsvarar oftast Knotty/ Möbel SF.

Relevanta dimensioner

50 x 100/ 115/ 125 mm

 

Relevanta sågverk

 

 

Moelven är en av Europas största producenter av trävaror. Vi har 17 sågverk i Skandinavien som uteslutande använder sig av hållbart norskt och svenskt timmer. Tillsammans producerar sågverken cirka 2 miljoner m3 trävaror av gran och furu årligen. Våra produkter är det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt.

Kontakta oss: Sverige

Hagman, Johan
Johan Hagman Försäljningschef Sverige +46 (0) 101 226 681
Sågade trävaror till limfog

Kontakta oss: Sverige

Hagman, Johan
Johan Hagman Försäljningschef Sverige +46 (0) 101 226 681
Foto: Mikael Svensson
- hållbara råvaror

NORDISK GRAN OCH FURU

Våra råvaror kommer från hållbara och certifierade skogar i Norge och Sverige, som avverkas i närheten av våra sågverk.

HÄR KAN DU LÄSA MER OM GRAN OCH FURU