De flesta av våra exteriöra träslag kan beställas med brandimpregnering. Styrkan med impregnering är att brandskyddet sitter i träet och man behöver inte förlita sig enbart på mekaniskt skydd vid en brand. Vilken typ av brandimpregnering som passar bäst beror på om träfasaden ska vara målad eller om träet ska vara pigmenterat eller helt naturligt synligt.

Hållbar träfasad som uppfyller brandkraven över tid

När man väljer träfasad behöver man ta hänsyn till brandkrav som kan finnas beroende på typ av byggnadsklass och verksamhetsklass. SP Fire 105 eller Euroklass B-s1,d0 är vanligt förekommande brandkrav för en träfasad på flerbostadshus eller byggnader med högre skyddsbehov. Men glöm inte bort bruksklassen!

När man ska brandskydda exteriöra träprodukter är det viktigt att uppnå rätt brandklass men det är också minst lika viktigt att säkerställa att de brandskyddade egenskaperna bibehålls över tid. Annars finns en risk att brandskyddsmedlet lakas ur på grund av medlets egenskaper tillsammans med fuktig miljö. 

Vi på Moelven levererar enbart brandskyddat trä som är bruksklassat, för att brandskyddet ska fungera när olyckan är framme. 

EN 16755 är en Europeisk standardiserad metod att mäta produkters brandskydd efter att de har utsatts för accelererad åldring där produktens hygroskopiska egenskaper sätts på prov. Testet kravställer:

 • Produktens maximala fuktkvot
 • Produkten får inte överstiga en viss nivå av värmeutveckling
 • Maximal förändring av total värmeutvecklingen jämfört innan åldringen

Det finns en liknande klassning i England som man inte ska förväxla denna metod med, nämligen "BS EN 16755". BS EN 16755 ställer inte några krav på maximal försämring efter accelererad åldring och därför är det testet enklare att klara jämfört EN 16755.

Tips! Fråga alltid efter tredjepartsdokumentation för kvalitetssäkrad information.

Sedan April 2018 finns det en Europeisk standard gällande bruksklass (EN 16755), som heter "Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications". Denna standard baseras på tidigare teknisk specifikation (CEN/TS 15912) som blev klar 2013. Den tekniska specifikationen baserades tidigare på den nordiska bruksklassen (NT Fire 054) som fastställdes 2006.

Det europeiska systemet för brandklassning (Euroklass, EN 13501-1) är uppdelat i tre olika klasser: Huvudklass, rökklass och droppklass. Huvudklass graderas i en skala från A till F, där A är obrännbart och F är ej provat. Rökklass graderas s1, s2 och s3 (s=smoke), där s1 är den bästa rökklassen. Droppklass graderas d0, d1 och d2 (d=drip), där d0 är den bästa droppklassen.

Brandskyddat trä kan normalt uppnå huvudklass B och C efter provning och certifiering, medan obehandlat trä normalt uppnår huvudklass D. B-s1,d0 är den högsta Euroklassen som brandskyddat trä kan uppnå.

Provningsmetoden som ligger till grund för klassificeringen heter EN 13823 Single burning item (SBI).

Moelven levererar Gran, cederträ och sibirisk lärk i brandklass B-s1,d0 samt ThermoWood i brandklass B-s2,d0.

För att uppnå brandklasskraven för aktuellt träslag och brandimpregneringsfabrikat finns det normalt krav på konstruktionens utförande. Detta finns beskrivet i tredjepartscertifikat och utlåtanden, de finns att hämta här.

Brandimpregnering är en beprövad och tillförlitlig metod för att brandskydda trä. Processen innefattar att träet blöts upp med vatten och brandimpregneringsmedel i vakuumtanken och den brandhämmande transparenta vätskan trycks in i träet. Efter impregneringsprocessen placeras träprodukten i en torkkammare där vattnet torkas ur träet och brandimpregneringsmedlet fixeras på träets alla sidor.

De främsta anledningarna till att det är denna metod som används till BT Brandskyddat Trä är:

- Skyddet sitter i träet
- Skyddar alla sidor
- Begränsar inte visuella valmöjligheter, det fungerar både med och utan ytbehandling

Välj rätt brandimpregnering

Brandimpregnering för trä utomhus lämpar sig för fasader, terrasser, loftgångar och undertak mm. Behandlingen finns som Standard och Vattenfast. Vilken variant som är lämplig beror på hur träfasaden ska behandlas i övrigt.

 • Foto: Kajstaden Västerås

  Vattenfast brandimpregnering med infärgning

  Pigmenterad panel

  Vi rekommenderar att kombinera infärgning med vattenfast brandimpregnering om man vill ha ett naturligt utseende men ändå kulörsätta fasaden. Denna kombination är mycket underhållsvänlig jämfört med en skyddande lasyr som kräver frekvent underhållsintervall.

  Fler bilder på referensprojektet
 • Foto: Brf Bällstaån

  Vattenfast brandimpregnering

  Naturlig panel

  Om man vill ha en naturlig fasad med synligt trä ska man välja vattenfast brandimpregnering. Det är viktigt att träslaget är beständigt och tål vårt hårda klimat.

  Fler bilder på referensprojektet
 • Foto: Bellevue Park

  Standard brandimpregnering

  Målad panel

  Om man vill ha en målad panel ska man välja standard brandimpregnering. Täckmålning ger normala underhållsintervall. En lasyr med mindre andel pigment ökar underhållsintervallet.

  Fler bilder på referensprojektet

Mer om de olika alternativen

Med vårt koncept BT Infärgning är det möjligt att industriellt färgsätta träet. Med infärgning som tillval kan man, som exempel, få ett jämnt grått (s.k. förpatinerat) utseende på fasaden från början, men det finns också andra kulörer att välja på. Läs mer

Vattenfast impregnering behöver inte skyddas av någon ytbehandling i utomhusmiljö eftersom den tål fukt.

Rekommenderade träslag
Naturligt beständiga träslag som är möjliga att impregnera såsom ThermoWoodcederträ och cederträspån är lämpliga för vattenfast brandimpregnering.

För mer information läs aktuell produktinstruktion.

Utseende och åldrande
Initialt kan trä med vattenfast brandimpregnering upplevas något mörkare än obehandlat trä. Patineringen/gråningen tar längre tid eller sker inte fullt ut jämfört med på obehandlat trä. Träslag och väderstreck påverkar också. Fråga oss för mer information.

Till vänster 3-årigt åldrad ThermoWood-panel med vattenfast brandimpregnering. Till höger helt obehandlad.

Ytbehandla?
Det är svårt att få en ytbehandling att fästa på en vattenfast brandimpregnerad yta. Därför är det generellt inte lämpligt med vilken behandling som helst. Men med vårt koncept BT Infärgning är det möjligt att industriellt färgsätta träet. 

Påverkar och påverkas av andra material i anslutning
En vattenfast brandimpregnerad panel kan påverka eller påverkas av anslutande ytor. Viktigt att läsa mer om.

Standard brandimpregnering är inte vattenfast och behöver därför skyddas utomhus. Utan skydd kan brandklassen inte garanteras över tid.

Rekommenderat skydd:

- Täckfärg: kräver normala underhållsintervall*

- Lasyr: kräver täta underhållsintervall. Intervallet varierar beroende på mängden pigment*

 *Tänk på att rätt färg/lasyr ska användas. Läs aktuell produktinstruktion.

Obs att olja inte ger tillräckligt skydd.

Normalt används gran vid standard brandimpregnering.

Framtidens trähus - Trä är naturligt och vackert, något som många utnyttjar i arkitekturen. Moelven har under lång tid utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter till byggprojekt under namnet BT Brandskyddat Trä. På så sätt har vi gjort det möjligt för arkitekter och byggare att utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar eller bibehålla existerande stil, samtidigt som de brandtekniska kraven uppfylls.

Viktigt att tänka på

Kombinationen av fukt och torkning gör att träet stressas och i vissa fall kan dimensionsförändring och viss skevhet uppstå. Eftersom brandimpregneringen sker efter sågningen och hyvlingen av träet kan normala hyvlingstoleranser överskridas. I och med viss rörelse i träet kan det vara svårare att få ihop not och fjäder på panelbrädor, jämfört med obehandlat trä.

Vid brandimpregnering finns det alltid risk för strömärken på baksida. Vid tjocklek på bräda >25mm finns även risk för strömärken på framsidan. Vid utomhusmontering utan ytbehandling försvinner ofta strömärken över tid.

Brandskyddade produkter är oftast projektspecifika och lagerförs normalt inte. Eftersom produkten genomgår flera förädlingssteg är leveranstiden längre jämfört med vanliga lagerprodukter. Däremot har vi ett servicelager med några utvalda produkter som förenklar mindre ordrar och tilläggsordrar, fråga oss gärna för mer information.

Hållbar framtid med trä

Trä är ett förnyelsebart och klimatsmart material som passar perfekt i både stora och små byggprojekt. Dessutom mår den svenska skogen utmärkt och växer så det knakar. Och det finns forskning som visar att vi människor mår bättre i trämiljöer, eftersom luften är mer hälsosam och vi upplever mindre stress. Vi har bestämt oss för att bygga en hållbar framtid med trä.

Läs mer