Spån av cederträ passar mycket bra att klä ytterväggar och tak med. Cederträspånen har naturligt vackra färgvariationer i brunt, gult och rött och ett naturligt skydd mot röta. Med Cederträspån i Prima kvalitet från Moelven får du spån som är 100% fria från kvist och av ren kärnved. Det betyder att de håller formen mycket bra och inte spricker.

Cederträspån klarar sig bra utan behandling och får med tiden en vackert grå färg. Hållbarheten är lång. Som väggspån ca 40 till 50 år och mer än så, beroende på placering, montering och hur ytan tas om hand. Som takspån är motsvarande 25 till 40 år.

×

Sortiment: Cederträspån

Cederträspån skapar en naturlig träfasad där spånens form ger ett spännande uttryck.

Se vårt standardsortiment

Cederträspån har ett naturligt rötskydd och passar bra på utsatta ställen som tak.

Ett tak av cederträspån ger ett gediget intryck över tid eftersom spånen knappt rör sig eller spricker.

Det finns två olika typer av spån. Shingels, som är ett tunnare spån med finsågad yta och Shakes som är tjockare spån som klyvts fram längs träfibrerna med slätare men samtidigt ojämnare yta.

Se vårt standardsortiment

 

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd med fördel andningsskydd med P3-filter alternativt munskydd samt skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug. Känsliga personer bör inte bearbeta ceder eftersom det i enstaka fall kan framkalla allergi eller astma. Det är därför viktigt att följa rekommendationerna.

Tänk på det här vid montering

Använd spik eller klammer i rostfri syrafast A4-kvalitet. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Spån med bredd 70-250mm räcker 2st spik/klammer per spån, spån större än 250mm rekommenderas 4st spik/klammer per spån. Spik/klammer placeras 25mm från var kant av spånen. Det avståndet säkrar att ingen spik/klammer sedan syns i mellanrummet mellan var spån. 

Spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Förslag på fungerande klammer:

Fabrikat Essve (art. nr: 778404), längd 38mm, kvalitet A4. Spikpistolen som passar har art. nr: 713079.
Fabrikat Paslode (art. nr: 574964), längd 38mm, kvalitet A4.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till cederträspån eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med cederspån. Brandimpregnerat cederspån får ett lägre ph-värde vilket kan påverka materialet under träet. Läs mer om montering av brandskyddat trä

*) Cederspån kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

Spånbredderna är fallande från 70 till 300 mm. Tjockleken på spånen är ca 3 mm i ena änden och ca 10 mm i andra. Vid montering ska den tjocka sidan vändas nedåt. Synlig längd av spånen ska vara 180 mm på en vertikal väggyta, det betyder att 225 mm av spånet är dolt (total längd är 405 mm). Följer man dessa mått räcker en bunt till 3,20 m2 yta. Spiken/klammern ska man fästa 200 mm över underkant på det spån som spikas. 

För större fasader fråga oss gärna om de tekniker som utarbetas för snabbare och säkrare montage. Vi kan även tillhandahålla monteringstider för uppskattning vid kalkylering av en fasads monteringskostnad.

Följ nedan instruktion för korrekt montering:

Det finns två olika alternativ att montera cederträspån. Det första alternativet (a) är att montera spånen på liggande granläkt som har ett c/c-avstånd på 180 mm. Det andra alternativet (b) är att montera direkt på en konstruktionsplywood (tj = 18 mm) som i sin tur är monterad på läkt med c/c-avstånd på 600 mm.

Obs! Om fasaden är brandskyddad enligt SP Fire 105 ska det monteras enligt alternativ (b) och aktuell monteringsanvisning för brandklassen ska efterföljas.

1(a). Innan monteringen av spikläkt så markeras vart var läkt ska sitta (c/c 180 mm).

Läkten är t.ex. i dimension 28x70 och placeras med ett c/c-avstånd på 180 mm. Den nedersta läkten placeras med ett c/c-avstånd på 125 mm. (vid dimension läkt 25x48 placeras nedersta läkten med ett c/c-avstånd på 140 mm).

 

 

1(b). Alternativt kan man använda en 15-18mm konstruktionsplywood som i sin tur monteras på ett underlag av 28x70 med (c/c 600 mm). Montera plywooden med 10 mm mellanrum mellan varandra så det finns utrymme för eventuell rörelse. Om plywooden är impregnerad med «standard» brandskydd ska spånen monteras på snarast möjligt om det inte är väderskyddat.

 

2. Placera dubbla spån i den nedersta raden. Det yttersta spånet ska sticka ned 15mm längre än det innersta spånet. Mätt från det yttersta spånet ska det bli ett överhäng på 40 mm från underlaget (läkt/plywood). Det yttersta spånet i understa raden (och resterande spån uppåt) ska sedan efter montering av nästa rad få en synlig yta (täckande yta) på 180 mm. Behöver man justera mot avslut kan man minska den täckande ytan.

 

3. F: Inbördes avstånd mellan spånen ska vara 6-8mm. Detta mellanrum ger utrymme för fuktrörelser.

G: För att säkra tätheten och dölja spikarna så ska avståndet mellan mellanrummen (öppningarna) av spån vara minimum 35mm.

 

Möjlighet till mer varierat utseende:
Den första raden med dubbelspån monteras. Vid följande rader så förskjuts varannat spån upp och ned för att få mer variation.

 

Förslag på lösning till innerhörn:

Cederträ i dimension 43x43 placeras i det inre hörnen och väggspånen monteras 5mm från regeln.

 

Förslag på lösning till ytterhörn:

1. Spånen monteras så att de överlappar varandra. Det överskjutande träet hyvlas bort med handhyvel.

 

2. Skär spånen eller handhyvla till 45gr kant. Denna lösning är svår och fuktrörelser kan få skarven att öppna sig vid torr period.

 

3. Använd en 43x43mm regel i ceder som monteras i ytterhörn och avsluta spånen mot den regeln.

Spånbredderna är fallande från 70 till 300 mm. Tjockleken på spånen är ca 3 mm i ena änden och ca 10 mm i andra. Vid montering ska den tjocka sidan vändas nedåt.

Maximal synlig längd av spånen är beroende av takets lutning, vilket också påverkar åtgången:
15-19 grader: 90 mm (överlapp 315 mm). En bunt spån räcker till 1,65 m2.
20-29 grader: 100 mm (överlapp 305 mm). En bunt spån räcker till 1,90 m2.
minst 30 grader: 125mm (överlapp 280 mm). En bunt spån räcker till 2,30 m2.

Det finns två olika alternativ att montera cederträspån på tak. Det första alternativet är att montera spånen på en granplywood (tj = 18 mm) som i sin tur är monterad på läkt med c/c-avstånd på 600 mm. Montera plywooden med 8-10 mm mellanrum mellan varandra så det finns utrymme för eventuell rörelse.

Det andra alternativet är att fästa spånen på läkt, som med fördel kan vara tryckimpregnerade. Oavsett val av montering ska det monteras på en underlagstäckning av papp (kvalitet YAP 2500) som är fastmonterat på undertak av råspont eller liknande. 

Längden på spiken får max vara 32 mm eller så att spiken inte går igenom takplywooden/bärläkten vid spikning. Spiken placeras 35 mm under den ovanliggande raden av takspån så att spiken blir gömd.

Överlappet ska ge minimum tre lager med spån över hela takytan dock inte vid takfoten där det läggs dubbelt med spån i första raden.

I den första raden så ska det yttersta lagret av spån ha ett överhäng på ca 40 mm ut från underlaget. Spånen monteras med skiftande bredder där det ska vara 6mm avstånd mellan var spån. Detta avstånd ger spånen möjlighet till fuktrörelse.


Bild: Korrekt placering av dold spik.

 


Bild: Korrekt läggning av spånen med skiftande bredd.

 


Bild: Exempel på hur nockbrädor kan användas.

Taknocksbrädor i cederträ sågas i kilform och har följande mått:
Bredd: Ca 85/90 mm
Längd: Ca 457 mm

Miljö

Cederträ har ett naturligt rötmotstånd och därför behövs ingen kemisk impregnering. Moelven tillhandahåller bara Cederträ som kommer från PEFC-certifierad råvara. Det är i enlighet med vår miljöpolicy att skogsbruket sker på ett ansvarsfullt sätt för såväl människor som miljö.

Cederträ behöver inte lämnas till deponi men lämna gärna det förbrukade materialet till närmaste återvinningscentral. 

Moelven Cederträspån prima är tillverkade av 100% kvistrent cederträ med 100% kärnved med stående årsringar för bästa möjliga naturliga beständighet och formstabilitet. Den höga kvalitén med 100% kärnved är framtagen med tanke på att spånen många gånger kommer lämnas obehandlade. 

Cederträspånen har en klingsågad yta och är producerade av Western Red Cedar (WRC) från Kanada och USAs västkust. Putsad yta kan vi leverera mot förfrågan.