Ett bra underhåll är viktigt för att bevara ytterpanelens kvalitet. Allt trävirke utomhus kräver regelbundet underhåll. Tidsintervallen på underhållet varierar med husets läge och väderstreck. T.ex. kräver ett hus beläget vid en sjö oftare underhåll då det normalt utsätts för hårdare väder.

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Välj rätt behandling för din ytterpanel

Matris rätt behandling för synligt trä som ytterpanel

 

 

Välj bland dessa alternativ

Detta är den vanligaste ytbehandlingen när man vill ha ett naturligt träutseende. En oljebehandling görs oftast för att skydda och förstärka träets naturliga färg. Oljebehandlingen minskar risken för ytmögelpåväxt.

Oljan bör vara en bättre olja med högre oljehalt, innehålla ämnen som motverkar ytsvamp och innehålla uv-skydd och färgpigment. Ju fler färgpigment och ju mörkare färgpigment desto mer skyddar den träets färg. Det är även alltid bra att grundolja träprodukternas ändträ för att minimera sprickbildningen i träet eftersom ändträet suger upp till 20 gånger mer vatten än övriga sidor på en träprodukt.

En oljebaserad olja ger normalt ett längre underhållsintervall (ca vart 4-6 år i söderläge)  än en vattenbaserad (ca vart 1-3 år i söderläge). Underhållsintervallet påverkas även främst av väderstreck och om träet är horisontellt eller vertikalt placerat.

Patineringsoljan består av Premiumolja med gråa färgpigment som ger träytan en grå nyans. Med tiden tar den naturliga patineringen över och panelen får ett naturligt grånat utseende. Det tar längre tid för skuggiga partier och fasadens norrsida att gråna naturlig. På dessa partier påverkar därmed patineringsoljan utseendet längre. Patineringsoljan jämnar även ut utseendet över kvistar så att helheten ser jämnare ut och kvistarna döljs mer.

Fördelar och egenskaper med patineringsoljan. Patineringsoljan är väderbeständig och är vatten- och smutsavvisande. Oljan stänger inte igen träets porer utan träet kan fortfarande andas vilket är bra för att reglera fukten som i sin tur är positivt utifrån träets hållbarhet.

Varierande utseende. Patineringsoljan tränger in en bit i träytan och blir därmed en del av träpanelen. Eftersom träets sammansättning varierar beroende på densitet, årsringarnas täthet, yta, träslag, naturlig kulör med mera kan patineringsoljan upplevas något ojämn, vilket är helt naturligt och som man ska räkna med. Utseendet kan med andra ord variera från bräda till bräda.

Underhåll. Normalt utförs ingen mer behandling eftersom träet får åldras naturligt och ojämnheter i patineringsoljan förväntas jämnas ut och minska över tid.  Vill man ändå jämna ut den gråa tonen kan man stryka på ett extra lager dock tidigast 2-3 månader efter att panelen monterats. Detta för att oljan ska ha tagits upp olika mycket av träet. 

Skyddande. Oljan gör ytan vattenavvisande och skyddar mot UV-strålning och ytmögelangrepp.  Risken för ändsprickor och ytsprickor minskas i och med att panelen är oljad. Väderstreck, skuggning och solens strålar påverkar hur lång tid det tar för panelen att gråna. 

 

Järnvitriol är en vattenbaserad kemisk blekning av träytan som enkelt uttryckt snabbar på den naturliga patineringen sk "gråningen" av träytan. Järnvitriol har den positiva effekten att ytor som solen inte kommer åt även de bleks så helhetsintrycket av träytorna blir jämnare. 

Det dröjer ca tre månader innan effekten av järnvitriolbehandlingen framstår, det första halvåret kommer träytan framstå gråbrun för att senare övergå till en mer naturligt grå ton. En järnvtriolbehandling tillför inget extra rötskydd åt träet.

För bästa resultat kan vi leverera industriellt behandlad panel!

 

Att tänka på

Träets naturliga grå patinering är bara någon tiondels millimeter djup. För att få tillbaka ursprungsfärgen rengör du först med ett trätvätt och behandlar sedan ytan med en så kallad reviver som du köper i färghandeln. Om detta inte räcker, kan du slipa ytan. Om träet tidigare har ytbehandlats kan du behöva tvätta eller slipa bort denna innan du behandlar med reviver.

Trä kan behandlas på flera olika sätt, eller lämnas helt obehandlat. Hur man väljer att göra beror på tycke och smak, men man får även tänka på vilket träslag man har valt och vad man ska använda det till.

De olika träprodukterna lämpar sig olika väl som obehandlade eller oljade samt med eller utan takutsprång. Om panelen lämnas obehandlad får du räkna med att träets färg inte förändras på samma sätt i direkt solljus som där utsprånget ger skugga.

Privata bostäder behöver normalt inte brandskyddas. Flervåningshus och kommersiella  byggnader kan det däremot finnas brandkrav att följa. Då är det viktigt att läsa mer om hur detta kan påverka dina val av ytbehandling. Läs mer om brandskyddat trä

Ytmögel gror på ämnen som finns i den omgivande miljön efter det att dessa ämnen fastnat på en yta. Luftföroreringar och klimatet spelar stor roll hur materialet kan påverkas av påväxt i form av svartmögel och alger och risken för ytmögel är större om ytan är fuktig.

Ytmögel  kan uppkomma på såväl trä, som metall som plast etc. För att minska risken för ytmögel bör ytan rengöras vid behov. En oljebehandling av träet motverkar också uppkomsten av ytmögel.

Ytmögel uppkommer oftast främst på norrfasad och i skuggpartier eftersom dessa ytor är fuktigare längre tid än övriga fasadytor. Det är alltså bra att tänka på att regnvattnet ska ledas bort från fasaden samt att inte fasaden skuggas för mycket av växtlighet eller andra byggnader.  

  • Använd inte högtryckstvätt då det finns risk att skada träpanelen
  • Använd lågtrycksspruta för påläggning av valt rengöringsmedel
  • Använd skurborste eller svamp med långskaft för att borsta bort påväxten
  • Testa först att använda ett miljövänligt diskmedel eller såpa
  • Om inte det fungerar prova en rengöringsprodukt som är avsedd för trä, gärna miljövänlig
  • Tvätta fasaden nerifrån och upp och följ rengöringsproduktens anvisningar