Ask som värmebehandlas får nya och bättre egenskaper. Bra rötskydd och formstabilitet är det som utmärker sig mest. TermoAsk är ett hårt träslag och är därför ett utmärkt alternativ där ytan kommer utsättas för hårt slitage.

Den mörkbruna färgen och den vackra i princip kvistrena ytan ger ett exklusivt uttryck. TermoAsk klarar sig bra utan behandling men behöver behandlas för att behålla färgen. 

×

Sortiment: TermoAsk

TermoAsk finns som ytterpanelbräda i olika profiler som passar till stående eller liggande panel och med ändspont för snygg löpande montering.

Se vårt standardsortiment

TermoAsk passar mycket bra till altaner och uteplatser. Ytan är len och mycket slitstark.

Se vårt standardsortiment

Olja ändträ! Hur du än väljer att göra ska du alltid behandla allt ändträ med rikligt med olja, oavsett virke. Ändträ suger nämligen åt sig 20 gånger mer fukt än träets andra ytor.

Tekniska egenskaper och jämförelse

Träslag Beständighet Form-stabilitet Håll-fasthet Slit-styrka Densitet [kg/m3]
Tryckimp Furu Klass 1, mycket beständigt Mellan Hög Hög Ca 720
Sibirisk Lärk Klass 3, måttligt beständigt Låg Mellan Mellan 600-770
ThermoWood Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 420
TermoAsk Klass 1, mycket beständigt Hög Mellan Hög Ca 670
Cederträ Klass 2, beständigt Hög Låg Låg Ca 340

Hantera och lagra rätt

Lagra virket skyddat från fukt, smuts och solljus. Behåll skyddsplasten så länge som möjligt.

Undvik att andas in trädamm oavsett träslag. De små finkorniga partiklarna kan orsaka irritation. Använd munskydd, skyddsglasögon och handskar. Vid långvarig bearbetning rekommenderar vi en väl fungerande ventilation eller utsug.

Tänk på det här vid montering

Använd spik (för panel) eller skruv (för panel/trall) i rostfri syrafast A4-kvalitet. Om man använder infästning som inte är rostfri kan det uppstå mörka ringar runt infästningshuvudet, rinnmärken och metallen kan korrodera.

Väljer du att skruva bör du förborra eller använda självborrande skruv för att minska risken för sprickbildning.

Undvik att ha icke rostfria metaller i anslutning till TermoAsk eftersom det kan reagera och bli missfärgat. Det gäller till exempel fönsterplåtar och hängrännor men även möbler, verktyg och metallflis från sågning.

Använd detaljer i rostfritt stål, koppar, plast, RheinZink* och lackad plåt** ihop med TermoAsk.

*) TermoAsk kan missfärga RheinZink vid regn.
**) Blottade kapsnitt kan missfärga.

Välj ändspontade brädor till panel och trall för snygg löpande skarvning, mindre spill och snabbare montering. Ändsponten för TermoAsk-trall är speciellt framtagen för att klara belastningen även om brädan inte skarvas på regel.

TermoAskpanel ska monteras på c/c 600 mm.

Använd två infästning per läkt i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Regelavstånd
Det ska vara c/c 400 mm till TermoAsktrall som är 20 mm tjock. Är trallen 26 mm tjock räcker det med c/c 600 mm.

Kärnsidan ses som framsida och läggs uppåt. 

Använd två infästning per regel i varje bräda. 

Skruv-/spikhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan. 

Avstånd mellan brädor 
Det ska vara minst 4 mm mellan trallbrädor som är upp till 112 mm breda och minst 6 mm om brädorna är över 132mm.

Avstånd till marken
Trallen bör ligga minst 30 cm ovanför marken och ha bra luftgenomströmning (minst 10cm). Trallkonstruktionen bör ha ett fall på 1 cm per meter så att vatten lättare rinner av ytan.

Dolt montage
Med en trall som döljer skruvskallarna får du en snyggare altan. Dolt montage är även bra för hållbarheten eftersom man undviker skruvhål där det kan samlas vatten. Läs mer

 

Miljö och kvalitet

TermoAsk är ett miljövänligt alternativ till tropiska träslag från regnskogen. Precis som tropiska träslag är TermoAsk kvistrent och har en hård och slitstark yta men är tillverkat på ett mer hållbart sätt.

Det är viktigt för oss att värmebehandlingen inte förorenar naturen. Värme till behandlingen tas från spillvärme från ett närliggande sågverk. Inga gaser eller kemikalier tillsätts under processen vilket gör att träet kan eldas upp utan negativ inverkan på miljön. Spillmaterial behöver inte deponeras.

 

TermoAsk behöver inte lämnas till deponi men lämna gärna det förbrukade materialet till närmaste återvinningscentral. 

TermoAsk är i princip kvistrent med en fin trästruktur. Det kan förekomma någon enstaka hel kvist men de flesta brädor är kvistfria.

Värmebehandlingen – så påverkas träet
Behandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så rötsvamparna får svårt att få näring. TermoAsk får därmed ett bättre skydd mot röta. Värmen driver ut harts och överflödigt vatten ur träet och förmågan att ta upp fukt minskar med upp till 50%. Dessutom ökar värmebehandlingen träets isoleringsförmåga.

Efter värmebehandlingen är träet mer formstabilt och har mindre risk för sprickbildning. Däremot är TermoAsk ett hårdare material jämfört med furu och det är vanligt förekommande med ytliga sprickor (max ca 1,6mm breda), i varierande längd. Ytsprickorna uppkommer normalt under de första månaderna efter montering och inom de första två åren. Därefter är träet mer stabiliserat och nya sprickor förväntas inte i samma utsträckning som tidigare.