Moelven Skog äger inte skog själva. Det innebär att vår rådgivning sätter dina intressen främst och att förslagen på åtgärder utgår från skogens bästa. Vi hjälper dig genom hela avverkningsprocessen.

Vi ser till att du får så bra betalt som möjligt, utifrån marknadens läge och din skogs förutsättningar. När du väljer Moelven Skog är vår virkesköpare din personliga expert som finns med under alla steg och sköter kontakten med skogsentreprenören.

Att vara skogsägare idag är ett stort ansvar. Du ska förvalta skogen på rätt sätt för att kunna lämna över en skog som mår bra till nästa generation. I samband med en avverkning handlar ansvaret mycket om att skydda marken från onödiga påfrestningar under tiden som arbetet pågår.

kvinna-vinterskog-800x509.jpg

Produktion, naturvård och rekreation? Planen för föryngring/återbeskogning ska vara klar innan avverkningen börjar.

Effektivt och hållbart med P3-metoden

Moelven planerar avverkningen och genomför den i nära samarbete med utbildade och erfarna entreprenörer. Tillsammans jobbar vi efter P3-metoden, en intern utbildning och arbetsmetod för alla medarbetare och samarbetsentreprenörer.

 • Planering, Produktion och Precision - före och under avverkning
 • Säkerställer låg markpåverkan
 • Tar optimal hänsyn till natur- och kulturvärden
 • Maskinerna kommer åt all volym - mer timmer kan säljas
 • Mindre timmer används till markförstärkning

Planering före avverkning

Tydlig information om markens bärighet och områdets tillgänglighet är ett måste för att avverkningen ska kunna bli säker och effektiv för alla och genomföras med miljöhänsyn.

Med hjälp av digitala verktyg, som din skogsbruksplan och Moelvens skogsägartjänst Skogsklok, får du ett bra beslutsunderlag och kan planera mycket av avverkningen innan du kommer ut i skogen. Under planeringen går vi igenom området tillsammans för att identifiera vilka utmaningar som kan finnas.

Att tänka på innan avverkning:

 • Är du certifierad? En certifiering är ett bevis för att skogen sköts på ett hållbart sätt och ger tillgång till en större virkesmarknad. Läs mer om certifiering.
 • Hur stor areal ska du avverka? Över 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen minst sex veckor i förväg.
 • Hur ser det ut med skogsvägar och avläggsplatser? Behövs det vägunderhåll, som snöröjning eller grusning?
 • Beställ plantor om det är aktuellt med återbeskogning
 • Meddela i tid om du planerar att förröja själv eller ska ta ut hemved

När avverkningen pågår

Med bra planering kan avverkningen förhoppningsvis göras utan avbrott när maskinerna väl är på plats. När arbetet börjat är tillgänglighet och säkerhet det viktigaste att tänka på.

 • Meddela i god tid om du vill besöka avverkningen
 • Använd varselkläder eller reflex i skogen när arbetet pågår
 • Lås inte vägbommar under pågående arbete
 • Se till att bilar eller andra fordon inte står i vägen för maskinerna

Grön Skördare apterar Billy Hjerpe skogsklok

Följ avverkningen digitalt

Skogsklok är en webbplats och app som samlar alla handlingar och uppgifter om din skog på ett och samma ställe. Vid avverkning kan du se vilken mängd timmer och virkesvolym som fälls i realtid och vad som har levererats till industrin. Tjänsten är gratis för kunder hos Moelven.

Att tänka på efter avverkningen

En slutavverkning innebär oftast en enskild större inkomst för skogsägaren. Som egenföretagare har du mycket att vinna på att skatteplanera. Det finns möjligheter att skjuta upp och dela upp beskattningen så att du inte behöver betala en engångssumma för hela avverkningen. Det gör du genom att öppna ett skogskonto hos din bank. Pengarna du sätter in på skogskontot behöver inte beskattas förrän det år de tas ut.

Vad betyder orden inom skogsbruket? Moelven Skog förklarar vanliga ord och begrepp.

Det är en term för när skogen skördas/huggs ner.

Moelvens virkesköpare är skogligt utbildade experter som hjälper skogsägare att planera och sköta sitt skogsbruk. Hen bidrar med råd och stöd om vilka åtgärder som behöver genomföras i skogen. Till exempel att upprätta en skogsbruksplan eller planera en avverkning, röjning, plantering eller markberedning.

En avverkning där nästan alla mogna träd huggs ner och därefter återbeskogas ytan med naturlig föryngring eller genom plantering.

Att plantera ny skog för att säkerställa att markens produktionsförmåga tas tillvara. I Sverige är det en lagstadgad skyldighet för skogsägare.

En utbildning för Moelvens medarbetare och entreprenörer och ett kvalitetssäkrat arbetssätt som säkerställer en skonsam markpåverkan, tar rätt och optimal hänsyn till natur- och kulturvärden.